Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Kjøpsvik

Kjøpsvik Museum

Velkommen til Kjøpsvik Museum, som tar for seg gruve- og industrihistorie, grottefunn, fiskerbondekultur og husholdning, krigshistorie og skolevesen.

Museum Nord – Divtasvoudna/Tysfjord, Kjøpsvik består av to museumsbygg, Hellandsbygget og den gamle lensmannsgården. Utstillingene er fordelt på begge bygningene og tar for seg gruve- og industrihistorie, grottefunn, fiskerbondekultur og husholdning, krigshistorie og skolevesen. I 1918 etablerte Nordland Portland Cementfabrik (NPC) sin virksomhet i Kjøpsvik, og forandret bygda totalt. Museet har mange gjenstander som knyttes til sementfabrikken, og andre særegenheter, blant annet et nokså intakt 1970-tallskjøkken i lensmannsgården.

Kilde: Visit Narvik AS

0

Kjøpsvik Museum

Sider du nylig har besøkt