Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Lillestrøm
TripAdvisor rating of 5

12

Kjeller flyplass – en av verdens eldste flyplasser

Flyplassen med den unike historien.

I de første 20 årene av Norges flyhistorie var Kjeller landets eneste flyplass. Den første flyvningen fant sted 21. september 1912. Dette var bare 9 år etter verdens første motoriserte flyvning. Flyplassen ble bygd rundt et jorde på gården Kjeller, og var omtrent 40 mål stort.

Det første flyet ankom flyplassen i 1912 og var fra Frankrike. Flyet kom i kasser og ble montert på Kjeller. Første flyging fant sted én uke senere. Denne begivenheten skulle bli forløperen til Hærens Flyvevæsen, som i 1914 opprettet sin base på Kjeller. Flyskolen ble pprettet samme år og med flypionéren Einar Sem-Jacobsen som hovedinstruktør.

Roald Amundsen lærer å fly

Den første sivile flyeleven på Kjeller var den norske polaroppdageren Roald Amundsen. Da han kom hjem til Norge etter et opphold i USA i 1913, besøkte han Kjeller flyplass flere ganger for å bli med Sem-Jacobsen som passasjer. I 1914 tok Amundsen sitt sertifikat og ble dermed den første med internasjonalt flygersertifikat i Norge.

Det første norskbygde flyet

I 1916 tok Einar Sem-Jacobsen initiativ til å opprette Hærens Flyfabrikk på Kjeller. Det hadde da vært drevet vedlikehold og bygging av fly der siden 1913. Blant annet ble det første norskbygde flyet bygget på Kjeller denne tiden. I en verden truet av krig, økte størrelsen på forsvarsbudsjettet, og flyplassen vokste i både størrelse og antall bygg i perioden frem mot andre verdenskrig. I tillegg ble det bygget og satt sammen 180 flymaskiner ved flyfabrikken på Kjeller før andre verdenskrig.

Okkupasjon og bombeangrep

Da tyskerne angrep Norge den 9. april 1940, ble Kjeller flyplass bombet av tyske bombefly. Tyskerne tok kontroll over flyplassen og bygget den ut ytterligere. Raskt etablerte de et verksted for den tyske flyflåten på nord-flanken. På grunn av dette ble det iverksatt to bombeangrep mot flyplassen, ett amerikansk i 1943, og ett britisk i 1944. Bombene gjorde skade i Lillestrøm, og medførte sivile dødsfall.

I Forsvarets tjeneste etter krigen

Etter krigen har Forsvaret fortsatt med vedlikehold av fly på Kjeller, og virksomheten er utvidet i takt med Luftforsvarets utvikling. På slutten av 1950-tallet ble rullebanen forlenget til 1600 meter, og ved overgangen til jagerflyet F-16 i 1987 ble banedekket ytterligere utvidet og forsterket. 1955 ble sivile Nedre Romerike Flyklubb stiftet og gitt adgang til å operere ut fra flyplassen.

Veteranflyvugge og småflyplass

Kjeller er fremdeles en militær flyplass, men stedet er også hovedflyplass for småflytrafikken i Oslo-området. Det utdannes nye piloter på Kjeller, flyklubbene utfører rundturer . Ikke minst kan man oppleve en av Europas største samlinger av flyvende veteranfly - fly som er opprinnelig bygget på flyfabrikken eller lik de som er bygget her.

Les mer om Kjeller flyplass: https://bevar-kjeller.no/historie/


Sentrale organisasjoner på Kjeller

Kjeller flyhistoriske kulturpark (KFK) ble stiftet i juni 2014 av aktive flyklubber på Kjeller. Stiftelsens formål er å være en kulturinstitusjon i Lillestrøm kommune med sikte på å bevare Kjeller som en historisk levende flyplass

Nedre Romerike Flyklubb (NRF) ble stiftet i 1955, og har status som et idrettslag innenfor Norges Luftsportforbund. NRF/Veteranflygruppa består av frivillige entusiaster som restaurerer og opererer veteranfly på Kjeller Flyplass. Disse flyene er en del av norsk historie, som det som viktig å holde i flygedyktig stand.

Kjeller flyhistoriske forening (KFF) ble stiftet 12. oktober 1994. Foreningen fikk som oppgave å fungere som støtteforening for Luftforsvarets forsyningskommando (LFK) i arbeidet med å ta vare på den historiske arv som var opparbeidet på Kjeller siden starten i 1912.

Flydagen arrangeres av flymiljøet årlig. Mer enn10 000 personer møtes for å oppleve veteranfly i lufta. Flydagen 2024 er 2. juni.Kilde: Visit Greater Oslo

0

Kjeller flyplass – en av verdens eldste flyplasser

Sider du nylig har besøkt