Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Suldalsosen

Kolbeinstveit - en levende museumsgård i Suldal (Ryfylkemuseet)

Kolbeinstveit er en levende museumsgård i Suldal i Ryfylke, som eigner seg spesielt godt for barn. Her kan de leke, hoppe i høyet og kle seg ut.

I sommersesongen er Kolbeinstveit en levende museumsgård med dyr og vertskap som tar i mot besøkende. Her kan du få omvising, kjøpe deg et godt tradisjonsmat måltid og se deg rundt i husene. Når du kommer inn på tunet går du 150 år tilbake i tid. Hovedbygningene i tunet er stuehuset og låven som ble satt opp rundt 1850. Midt på tunet står Guggedalsloftet. Det kommer opprinnelig fra Bråtveit i Suldal. Den øverste delen av loftet er datert til 1281, mens den nedste delen er fra rundt 1340. Dette er den eldste bevarte trebygningen i Rogaland. Det er derfor en unik del av bygningsarven og et viktig kulturminne.

Kolbeinstveit ligger langs Nasjonal turstveg Ryfylke, riksveg 13, litt øst for Suldalsosen i Ryfylke. 

 

Kilde: Reisemål Ryfylke

0

Kolbeinstveit - en levende museumsgård i Suldal (Ryfylkemuseet)

Sider du nylig har besøkt