Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

.

Kongekrabbe safari og havfiske tur med Kjartan

Book

Nord-Varanger kystlag arrangerer jevnlig Kongekrabbe safari og havfiske turer med museums båten "MS Kjartan"

Båten
-
M/K"Kjartan" ble bygget i Risør i 1946, som fiskebåt og den gikk til Kjøllefjord. Den første eieren var Alrik Karlsen, Lebesby kommune. I 1955 kjøpte familien Bietilæ båten og tok den med til Vadsø. Familien Bietilæ hadde drevet fiske med M/K"Stenstrand", båten som familien hadde bygget i fjæra nedenfor huset i løpet av årene 1916-1918. Siden har "Kjartan" vært i familiens eie inntil den ble reddet fra senking i siste sekund i 1987. Fartøyet ble overdratt museet vederlagsfritt.
-
Familien Bietilæ drev fiske med "Kjartan" i Varangeren og ut mot Ishavet. Det ble fisket vesentlig i to sesonger: vårsesongen med torske- og seifisket og høstsesongen med sildefisket. På 60-tallet ble den rigget til reketråling. Etter at museet overtok båten, ble den liggende til kai i Vadsø en stund før den hadde et opphold ved Varanger Maritime i Bugøynes. "Kjartan" ble slept til Gratangen Fartøyvernsenter i november 1996. Arbeidet med båten fortsatte når den kom til Gratangen. Her har arbeidet foregått i perioder og vært avhengig av tilskudd fra Riksantikvaren. Hele 4 millioner kroner er brukt på restaureringen.
-
M/K"Kjartan" har en original 2 sylinder Brunvoll på 125 hk fra 1954 med typebenevnelse "2 L" og produksjonsnr. 1122. Opprinnelig var båten utstyrt med en 50 hk Union, som senere ble
satt inn i M/K"Stenstrand". Ved restaurering av "Kjartan" ved Gratangen Fartøyvernsenter ble det plukket deler fra hele 3 andre Brunvollmotorer for å få "Kjartan" til å gå for egen maskin med den originale lyden.
-
Vadsø museum/Vadsø kommune overtok Bietilæanlegget i 2002 og fortsatte det omfattende restaureringsarbeidet som fylkeskommunen hadde påbegynt i 1998. Til gården hørte også kaianlegget, pakkhus, fjøs og flere uthus. Alt samme restaureres etter en utarbeidet plan og etter støtte fra Riksantikvaren.
-
Kjartan i dag:
Kjartan kom sommeren 2006 tilbake til Vadsø. Den eies i dag av Vadsø kommune og drives som en museums/fritidsbåt av Varanger museum avd Vadsø museum. Kjartans venner startet for alvor sitt arbeid med båten våren 2007. Venneforeningen har det daglige ansvaret og vedlikeholdet på båten.

Last updated: 08/14/2023

Source: Book Finnmark

Kongekrabbe safari og havfiske tur med Kjartan

Book

Sider du nylig har besøkt