Dynamic Variation:
Book
Norway Now
Choose Language
Search & Book
Search
or search all of Norway
Eastern Norway Valdres Nord-Aurdal

Kongevegen over Filefjell

  • +47 61359410
  •  /  km From You
Overview
Details

Kongevegen over Filefjell


Den 11 mil lange vandreruta Kongevegen over Filefjell tak deg gjennom noen av de vakreste landskapene i Norge. Fra innlandsbygdene i Valdres via høgfjellet på Filefjell og ned til det trange og dramatiske fjordlandskapet innerst i Sognefjorden. Ei reise mellom landsdelene. Alt med den historiske Kongevegen som en gjennomgående rød tråd


Vanderuta i 2015
Den gamle kongevegen er endret eller borte flere steder undervegs. Arbeidet med å lege til rette en sammenhengende rute er ikke ferdig, og sommeren 2015 vil det pågå restaureringsarbeid langs ruta.  Samtidig arbeides det flere steder med bygging av ny E 16. Det betyr at deler av ruta ikke anbefales som vandreveg i 2015. Mer info om dette kan du finne på www.kongevegenoverfilefjell.com


Historikk
Alt fra førhistorisk tid har folk ferdsel over Filefjell, og i middelalderen var vegen over Filefjell regnet for å være den mest brukte fjellovergangen mellom Øst- og Vestlandet. Flere av sagakongene våre reiste over fjellet, omtrent på samme vei som vi bruker i dag.  Samtidig har strekningen rykte på seg for å være blant de vanskeligste og farligste i landet. Det var stort behov for forbedringer, slik at forholdene for transport av folk og varer ble lettere, ikke minst for de mange offentlige tjenestefolk som stadig farta i embetes medfør. Kongevegen over Filefjell var et storstilt samferdselstiltak i si samtid. Vegen er bygd etter datida sin ideologi for vegbygging - det «franske prinsipp» - med mest mulig rett linjeføring, god drenering og en godt oppbygd vegbane. Slik starta ingeniørene sin tidsalder, som fra nå av skulle reformere den moderne vegbygginga. Med Kongevegen over Filefjell fra 1790-åra ble den gamle ride- og kløvvegen erstattet av en fire meter brei veg der en kunne kjøre med hest og kjerre. Den nye høgfjellsvegen mellom Vang og Lærdal utgjorde det mest spektakulære partiet av den Bergenske Kongeveg. I dag er vegen et av de fineste veghistoriske kulturminna i landet, og i 2015 fikk denne strekningen Vakre vegers pris.


Begrepet kongeveger
Kongevegbegrepet synes å dukke opp på 1700-tallet i Norge. Kongeveg er brukt om flere historiske veger i Norge. Kongevegene ble bygget som kjøreveg etter kongelig instruks i perioden ca. 1630 (eller 1660) til 1824, da det ved loven ble hovedveier. Disse kommer i tillegg til andre veityper som også er knyttet til lov-verk og instrukser som allfareweyer, den almindelige landevej og til dels og postvejer. I tillegg kommer festningsvejer

Flotte turar langs Kongevegen:
Galdane – Dei frykta Galdane langs Lærdalselvi er i dag ein fi n turveg. Frå Sjurhaugen til Seltun, ca. 4 km. Fin rundtur om ein tek Seltunåsen andre veg.

Vindhella – eit av Noregs mest kjende vegstykke. Frå Borgund stavkyrkje til Husum, ca. 2 km. Fin rundtur om ein tek Sverrestigen andre vegen.

Rundtur på stølsområdet Honingane. Vert tilrettelagd for
rullestolbrukarar. Ca. 2 km.

Maristova – Kyrkjestølen – Noregs høgst liggande Kongeveg på 1250 meter over havet. Ca 10 km.

Gjennom Øvre Dalen – Frå fjellet og ned i jordbruksbygdene i Valdres. Frå Varpe til Hermundstad, ca. 3,5 km.

Kvamskleiva – Stupbratt over Vangsmjøsi. Frå Syndrol til Hemsing bru, ca. 4,5 km.


  • Last Updated:
  • Source: Valdres Destinasjon

Generelt

Vanskelighetsgrad
  • Lett
  • Middels
Landskap
  • Skogsområde
  • Fjellområde
Årstid
  • Sommer

Utendørsaktiviteter

Fottur
  • Korte vandreturer (1-4 timer)
Click to activate
Nord-Aurdal, Norway
The latitude and longitude
61° 10' 37" N / 8° 9' 6" E
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad