Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Kongsvingers Festningsmuseum

WWII

Muséet på Kongsvinger festning ligger i det gamle provianthuset fra 1682 og består av tre utstillinger over tre etasjer. Guiding på Kongsvinger festning utføres av Kongsvinger Festnings Venner på vegne av kommandantskapet for enkeltpersoner og grupper.

Museet drives av den ideelle organisasjon - Festningens Venner - som ble startet i 2000 av daværende kommandant på Kongsvinger Festning Helge Thomassen. Organisasjonen har over 200 støttespillere med seg, og har blant annet nylig anlagt en kultursti rundt hele festningen. Det er tre rasteplasser med benker langs stien, og to store informasjonsskilt skal monteres ved øvre parkeringsplass Ytre vakt og Kornmagasinet vinter 21/22. På turstien finner du gamle skanser med navnene «Prins Fredriks batteri», «Norske Löve», «Se til Høire» og «Prins Christian August». En lærerik tur i grønne omgivelser rundt festningen!

Last updated: 03/01/2022

Source: Visit Kongsvingerregionen

Kongsvingers Festningsmuseum

Sider du nylig har besøkt