Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
NESFLATEN

Kraftarkitektur på Nesflaten

Nesflaten er et lite tettsted på nordsiden av Suldalsvatnet i Suldal i Ryfylke. Området er et av de best bevarte eksemplene på funksjonalistisk stil i Norge.

Nasjonal turistveg Ryfylke, Rv 13, går gjennom bygda. Ca. 80 husstander sokner til Nesflaten. Tettstedet har en butikk, skole, barnehage, kapell, kafé og hotell.

På Nesflaten ligger administrasjonen av Hydro sitt Røldal-Suldal anlegg, som ble bygget på 1960-talet. Arkitekt Geir Grung tegnet kraftanlegget, og byggefeltet som ble bygd i sammenheng med kraftutbygginga, i funkisstil. Området er et av de fineste og best bevarte eksempel på funksjonalistisk stil i Norge.

På Nesflaten ligger også designhotellet Energihotellet. Et spennende hotell med en interessant historie bak kombinasjonen av betong og bærekraftige energiløsninger. Vel verdt et besøk!

Kilde: Reisemål Ryfylke

0

Kraftarkitektur på Nesflaten

Sider du nylig har besøkt