Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Kulturdebatt

Book
Kulturdebatt

I forbindelse med kommunevalget 2023 ønsker Sandnes musikkråd å invitere til kulturdebatt i foajeen i Sandnes kulturhus.

Et godt kulturliv er svært viktig for å skape en god og attraktiv kommune å bo i. Aktiviteter som dans, drama, kunst, musikk, film/foto og mer bidrar alle til skapning av lokal identitet, tradisjoner og historie. Det skaper et godt aktivitetstilbud både som utøver og publikum og er et tilbud som bidrar til økt bo og livskvalitet som igjen påvirker både innflytning og næringsutvikling i kommunen. Å delta i kulturaktiviteter har først og fremst en egenverdi og det er blant annet dokumentert en rekke positive effekter av a° utøve, skape og oppleve kulturaktiviteter. Dette er både store helse- og samfunnsøkonomiske gevinster. På bakgrunn av dette er det viktig å arbeide for at kommunen har en god kulturpolitikk.

Paneldeltakere i debatten er representanter fra Rødt, Arbeiderpartiet, Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti, Miljøpartiet de grønne, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti.

Debattleder er Tom Hetland. Hetland har tidligere vært journalist og aktiv som blant annet gruppeleder i politisk redaksjon, politisk redaktør og sjefsredaktør i Stavanger Aftenblad.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det vil under arrangementet settes av tid til spørsmål fra publikum.

Last updated: 09/08/2023

Source: Region Stavanger

Kulturdebatt

Book

Sider du nylig har besøkt