Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Ringsaker

Kulturminne: Tolvsteinsringen ved Moelv

Tolvsteinsringen Illustrasjon

​​​​​​Besøk tolvsteinsringen ved Moelv
Tolvsteinsringen ved Moelv i Ringsaker er ryddet fram og er vel verdt en vårtur. Den svære steinsirkelen som ligger rett ved riksveien nord for Moelv blir innimellom sammenlignet med berømte Stonehenge i England, men står steinsolid på egne bein.

I godt samarbeid har grunneier, Ringsaker kommune og Innlandet fylkeskommune hogd og ryddet rundt Tolvsteinsringen, slik at kulturminnet kommer til sin rett. Innlandet fylkeskommune arbeider med nytt informasjonsskilt om steinringen og gravfeltet den var en del av.

Ritualer og gravlegging for 2500 år siden
Flere titalls tonn fordelt på 12 store reiste steinblokker ruver i landskapet. Det er lett å forestille seg at plassen må ha betydd mye for folkene som levde ved Mjøsa for 2500 år siden.

I slike sirkler foregikk ritualer og gravlegging, slik utgravninger andre steder i Norge og Skandinavia har vist. Også i Tolvsteinsringen ble det for over hundre år siden gravd fram brente bein og kull, noe som tyder på gravlegging. Opprinnelig fantes det fire steinringer her, så til sammen har det vært et gravfelt.
​​​​​​
Hvor er Tolvsteinsringen?
Tolvsteinsringen ligger rett ved riksvei 213 mellom Moelv og Brøttum, og i gang- og sykkelavstand fra Moelv sentrum. Det er muligheter for parkering ved minnesteinen etter trefninger under 2. verdenskrig ved Smedstadbekken, et par hundre meter nord for Tolvsteinringen.


Last updated: 09/20/2021

Source: Visit Innlandet

Kulturminne: Tolvsteinsringen ved Moelv

Sider du nylig har besøkt