Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Gran

Kulturminne; Steinringen på Bilden, Hadeland

Besøk den nær 2000 år gamle steinringen på Bilden i Gran.

Steinsetninger består av bautasteiner som er reist i ulike geometriske former. Steinsetningen på Bilden kalles en steinring da den er sirkulær. Utgravninger av andre steinsetninger, har vist at de ofte er enkle branngraver med funn av kull, brente bein og noen få gjenstander. Vi kan anta at også steinringen på Bilden er en grav selv om det ikke er gjort arkeologiske funn her.
På Bilden kan du se gravanlegg som er nær 2000 år gamle. Gravskikker har variert gjennom tidene. Det kan være en eller flere i samme grav og den eller de døde kan ha blitt kremert eller begravet ubrent. Religion, kjønn og hvilken status og makt den gravlagte hadde i livet har hatt betydning når grav og gravanlegg skulle utformes. Den ytre formen på gravminnet skulle bli sett av de gjenlevende og fremtidige generasjoner. Graven var stedet den døde oppholdt seg, hvilte, eller brukte som utgangspunkt for reisen til «den andre siden». men langt fra alle fikk en grav som i dag er synlig.

Kilde: Visit Innlandet

0

Kulturminne; Steinringen på Bilden, Hadeland

Sider du nylig har besøkt