Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Sogndal

Kunstbygda Balestrand

Velkommen til kunstbygda Balestrand med natur, arkitektur, utstilling, museum, kulturløype og Ciderhuset.

Balestrand er ein viktig kulturberar innan norsk arkitektur og bygningshistorie. Ein finn blant anna mange eksempel på drakestilen, som er ein norsk variant av Sveitserstilen (1890-1920). Mange av desse villaene vart bygde av kunstnarar eller rikfolk som nytta Balestrand til rekreasjon mot slutten av 1800 og byrjinga av 1900-talet.

Dei fleste av desse bygga finn ein langs promenaden frå sentrum og utover langs fjorden.

Kunst har vore ein viktig del av Balestrand i mange generasjonar, og er like aktuelt i dag. Når ein ruslar rundt i Balestrand treff ein på skulpturar eller andre kunstverk utandørs, og kunstsamlingar som er tilgjengelege for publikum på fleire av hotella. Balestrand Kunstlag bidreg sterkt til at både innbuarar og besøkjande i bygda får varierte utstillingar i løpet av året. Ta kontakt med turistkontoret eller sjå oppslag i bygda for informasjon om aktuelle utstillingar.

Last updated: 06/20/2023

Source: Visit Sognefjord AS

Kunstbygda Balestrand

Sider du nylig har besøkt