Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Stavanger

Kunstutstilling: Technological twilights

Book

Når en tidsepoke – og en teknologisk era – er over, finner arkeologene rester som er igjen.

Nå er vi på ny i skumringstimen. Verden hungrer etter nye og fornybare energikilder. Oljeplattformer, rigger, skip og underleverandører til oljenæringa har en avgrenset livstid, og mange bedrifter er i rask og drastisk omskifting. Mye av kunnskapen som kommer fra oljeindustrien lever videre. Men hva med tingene, byggene og infrastrukturen?
Arild Våge Berge utforsker i Technological Twilights hva som vil være igjen etter oss og vår tid. Hvilke prosesser bidro til forfall, rust, morkning, ruin? Gjennom utforsking av materielle nedbrytingsprosesser skaper han med sitt kunstnariske blikk et poetisk tankeeksperiment som åpner for spekulasjon om hva framtidsarkeologene vil finne etter oss. Hvordan vil musea i framtiden stille ut denne kulturarven? Hvordan vil den norske oljealderen bli vektet samanliknet med teknologier fra andre epoker når den store historien en gang blir skrevet på ny? Utstillingen varer til desember 2023.Les mer om utstillingene på Arkeologisk museum på deres nettside.

Last updated: 04/04/2023

Source: Region Stavanger

Kunstutstilling: Technological twilights

Book

Sider du nylig har besøkt