Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Stolmen

Kvalvåg gjestehamn

Kvalvåg gjestehamn

Koselig lita hamn med 5 gjesteplassar i den gamle handelsstaden Kvalvåg.  

Kvalvåg er ein gammal handelsstad bygd på 1600-talet av utliggjarar med borgarbrev frå Bergen. Store bygningsmassar står framleis intakt. Her kan du vandre rundt og få inntrykk frå ei svunnen tid.

Ballbinge m.m. 2 km frå hamna. 

Posisjon: N60 00.651 E005 04.995

Last updated: 01/29/2024

Source: Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Kvalvåg gjestehamn

Sider du nylig har besøkt