Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Skjoldastraumen

Kvekerhuset på Stakland

Kvekerhuset ble kjøpt av Vennenes Samfunn i 1867 og ombygd for å kunne brukes til deres forsamlingshus. Kvekerne hadde flere forsamlingshus rundt omkring i landet i sin storhetsperiode, men forsamlingshuset på Stakland er det eneste som er bevart i sin opprinnelige tilstand og på sitt opprinnelige sted.

Kvekere er et protestantisk kirkesamfunn, stiftet i 1652 i England av George Fox. Selv kaller de seg ofte Vennenes Samfunn. Det var regelmessige kvekermøte i Tysvær frem til 1920- årene.

Kvekerne i Tysvær, Nedstrand og Skjold i forrige århundre oppholdt seg stort sett innenfor det geografiske område som i dag utgjør Tysvær. Kvekertradisjonen går helt tilbake til begynnelsen på kvekerdommen i Norge: prisonskipene i England under napoleonskrigene 1807 -14. Det er enda kvekere i Tysvær, og det hender at det blir holdt kvekerandaktsmøte i det gamle forsamlingshuset.

Kilde: Destinasjon Haugesund & Haugalandet

0

Kvekerhuset på Stakland

Sider du nylig har besøkt