Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

HOMMERSÅK

Kverna i Frøylandsbekken

Kvernhusene i Frøylandsbekken er en viktig del av historien i Hommersåk.

På 1800-tallet stod kvernhusene i rekke og rad langs Frøylandsbekken i Hommersåk. De forsvant med årene, men takket være iherdig dugnadsinnsats kan du oppleve hvordan kverndriften i bygden artet seg i gamle dager. Det var Sverre Frøyland som i 1987 kom på ideen om å rekonstruere kvernhuset og tørkehuset, som tilhørte hans bestefar for over 100 år siden. Den gang lå det 15 kvernhus på strekningen fra Hogstad til Riska. Vann fra bekkene sørget for å drive kvernsteinene.


Helt siden de restaurerte kvernhusene sto ferdig i 1993, har skoleklasser, pensjonister og turgåere vært flittige besøkende i de to små husene som rommer kvern og tørkerom for kornet. Her får dere et innblikk i hvordan korn ble tørket og malt på møllestein i gamle dager. Når Frøyland og Skjørestad demonstrerer kvernen, bruker de hvete, bygg og rug. De leverer til og med mel til Bryggebaker'n på Bryggen Senter, hvor et eget brød – kvernbrødet – er oppkalt etter kvernhusene. Inntektene fra salget av dette brødet går til vedlikehold av husene.


I dag er det Riskamuseet som står for driften av Kvernhusene. Skoleklasser eller andre som har lyst til å se hvordan kornet ble malt i gamle dager kan ta kontakt med Riskamuseet for å få adgang til kvernhusene. Kvernen i Frøylandsbekken i dag Kvernå er vår stolthet. Per Berge er kvernkallen som vet alt om kvernen og vedlikeholder denne. Han er også med når skoler og andre ønsker å vite mer om denne. Ønsker dere å besøke kvernen kan dere kontakte historielaget.

Last updated: 09/12/2023

Source: Region Stavanger

Kverna i Frøylandsbekken

Sider du nylig har besøkt