Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Kviteseid

Kviteseid gamle steinkyrkje

Kviteseid gamle kyrkje ligg ved Kviteseid Bygdetun, og er ei steinkyrkje med m.a. takmåleri av den dansk-norske kongerekkea.

Kviteseid gamle kyrkje ligg ved sida av Kviteseid bygdetun, på ei vakker slette ned mot Kviteseidvatnet og Telemarkskanalen.

Kviteseid gamle kyrkje er ei hovudkyrkje i stein frå omkring 1150 som er vigsla til St. Olav. Taket er dekorert i 20 felt av den kjende målaren Thomas Blix(ius) i 1714.

Kyrkja har framleis sitt opprinnelege inngangsparti med ein utskåren treboge over døra som visar to dragar samanfiltra i evig strid. Kyrkja er omgjeve av ein særs stemningsfull liten kyrkjegard.

Omvising i Kviteseid gamle kyrkje er mogleg i sommersesongen, i opningstida til Kviteseid bygdetun. Elles på bestilling ved Vest-Telemark museum (booking@vtm.no)

Last updated: 01/02/2024

Source: Vest Telemark

Kviteseid gamle steinkyrkje

Sider du nylig har besøkt