Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Valevåg

"Kyrkjegarden ved havet"

Kolerakyrkjegarden i Leirvåg - ein av dei best bevarte kolerakyrkjegardane i Sunnhordland.

Kolerakyrkjegarden i Leirvåg

I Leirvåg ved Valevåg ligg ein av dei best bevarte kolerakyrkjegardane i Sunnhordland. Den er kanskje mest kjend som «Kirkegården ved havet», etter ein komposisjon av Fartein Valen.

Kyrkjegarden blei vigsla i 1849, då koleraepidemien råka vestlandskysten. Epidemien starta under sildefisket og spreidde seg raskt. Koleragravplassane ligg ofte langt frå folk og hus. Folk trudde dei døde kunne smitta også etter at dei var komne i jorda.

Komponisten Fartein Valen (1887–1952) budde og arbeidde store periodar av livet sitt i Valevåg, og «Kirkegården ved havet» er eit av dei mest kjende verka hans. Diktet «Le Cimetière Marin» av Paul Valery, om den store krigskyrkjegarden i Cette i Frankrike, inspirerte Valen til dette verket, men Valen har og fortalt at tankane hans gjekk til denne vesle gravplassen.

Muren rundt kyrkjegarden blei restaurert i 2014.

Turen til Leirvåg startar ved Nappabrua og tek om lag 20 minutt på merka sti. Det er lagt ut klopper over våte parti. Det er òg høve til å leggje til i Leirvåg med båt.

(turløype, badeplass, kulturminne, friområde)

Last updated: 01/29/2024

Source: Samarbeidsrådet for Sunnhordland

"Kyrkjegarden ved havet"

Sider du nylig har besøkt