Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

AVALDSNES

Kystpilegrimsleia Egersund - Trondheim

Kystpilegrimsleia er blitt til gjennom et samarbeid mellom fylkeskommunene og bispedømmene fra Rogaland til Trøndelag og riksantikvaren. Leia løfter frem kystkulturen, kulturminnene og kirkehistorien, og gjennom dette skaper en fornying av pilegrimsaktiviteten langs kysten.

Historisk var pilegrimen en person som la ut på en reise med åndelig innhold eller mot et hellig mål. Mange hadde et håp om å bli friske for sykdom, andre la ut på reisen for å gjøre bot for ugjerninger. Andre igjen reiste av ren reise- eller eventyrlyst. Moderne pilegrimsvandring kan neppe kalles en botsøvelse. Det kan være en reise for å søke nye verdier, økt livskvalitet og få nye impulser. Det er stor interesse for pilegrimsvandring i dag.
Norskekysten har vært brukt som ferdselsåre i uminnelige tider. Nå er det etablert en pilegrimsled langs kysten fra Egersund til Trondheim, Kystpilegrimsleia. Leia er en blanding av fottur og reise med kollektiv transport, båt og buss. Den er blitt til gjennom samarbeid mellom fylkeskommunene, riksantikvaren og Den norske kirke. Leia har 26 nøkkelsteder som har stor historisk og kulturell verdi og her kan en få pilegrimspasset stemplet. Det er fylkeskommunene som har plukket ut nøkkelstedene.
Kystpilegrimsleia fikk status som St. Olavsled og Europeisk kulturvei i 2018. Det er mest grupper som har brukt leia, men nå er det publisert en reisehåndbok som vil gjøre det lettere for pilegrimer som reiser på egenhånd. Boken er skrevet av Margun Pettersen på oppdrag fra Nasjonalt pilegrimssenter og er gitt ut på Mosaikk forlag i 2020. ,Guideboken for Kystpilegrimsleia kan bestilles/kjøpes på Utstein Pilegrimsgard.​​​​​
Første etappe Egersund - Stavanger (​​​​​111,5 km, 4 dager)
Vandringen starter ved Egersund kirke og slutter ved domkirken i Stavanger. Du vandrer for det meste på turveier og turstier, mens også langs traffikert vei. Strekningen Sola ruinkyrkje - Stavanger domkirke er merket med pilegrimsmerke og det jobbes med å få skiltet hele etappen. Bruk kartet i håndboken. I håndboken finner du også forslag til overnattingssteder og informasjon om hva du ser underveis.
Andre etappe Stavanger - Utstein
Denne etappen gjennomføres med buss og vandring.
Tredje etappe Utstein - Avaldsnes
Denne etappen gjennomføres med vandring og buss.

Last updated: 09/19/2022

Source: Region Stavanger

Kystpilegrimsleia Egersund - Trondheim

Sider du nylig har besøkt