Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Lærdal

Lærdal Tele- og Postmuseum

Lærdal Tele- og Postmuseum

I vakre Gamle Lærdalsøyri finn du Lærdal tele- og postmuseum. Det vetle, godt gjennomførte museet har sommarope og gratis inngong.

Telegraf- og telehistorie i Lærdal strekkjer seg attende til 1856. Norsk Telemuseum si avdeling i Lærdal syner glimt frå ei spennande teknologisk utvikling.

Maihaugenmuseum på Lillehammer er ansvarleg for ei interessant posthistorisk utstilling. Gjennom fotografi og illustrasjonar, tekstar, gjenstandar, modellar og lydkulisser vert tilskodaren teke med på ei kort reise i lokal, regional og nasjonal posthistorie, under temaet "Frå fjord til fjell".

Lokal, regional og nasjonal posthistorie.

Gratis tilgjenge.

Ope frå 30. juni til 1 august.

Onsdag, fredag, laurdag og søndag frå: 13:00 - 17:00


Last updated: 06/20/2023

Source: Visit Sognefjord AS

Lærdal Tele- og Postmuseum

Sider du nylig har besøkt