Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Skien

Løveid sluser

Løveid sluser ved Skotfoss i Skien har 3 slusekamre og en løftehøyde på 10,3 m og forbinder Norsjø med Fareelva.

Løveid sluser på Skotfoss har 3 slusekamre og en løftehøyde på 10,3 m. Anlegget ble skutt ut av fjellet med krutt i 1854-60 og åpnet i 1861 veien mellom havet og innlandet, sammen med Skien sluser.

Her ble det i tidligere tidene transportert industrivarer, tømmer, folk og varer i store mengder - dag og natt.

De originale treportene ble byttet ut med stålporter i 1981-84, og sluseveggene av hugget stein ble tettet med betong.

I sommersesongen passerer kanalbåtene M/S Victoria og M/S Henrik Ibsen her, pluss fritidsbåter i høysesongen.

Skotfoss er et typisk fabrikksted, bygget rundt papirfabrikken. Skotfoss bruk er fra 1890-årene. Fabrikken ble nedlagt i 1987.

​​​​Her finner du også kulturstien Skotfosstien, som er en 3,7 km lang kultursti. Den starter ved Løveid sluser og går videre i naturskjønne omgivelser i skogområder og langs vassdraget. Stien har til sammen 15 illustrerte informasjonsskilt.

Last updated: 01/02/2024

Source: VisitGrenland AS

Løveid sluser

Sider du nylig har besøkt