Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Kongsberg

TripAdvisor rating of 4.5

9

Labromuseene

LABROMUSEENE
Lær om vannkraftens og samferdselens historie

Labromuseene består av Norsk Vassdragsmuseum, Numedalslågens Fløtningsmuseum og Norsk Vegmuseum Labro. Museene ligger ved Labrofossen, ca, 6 km. sør for Kongsberg. Her ligger også Galleri Labro.

Under nasjonalromantikken var Labrofossen et yndet motiv for malere som J.C.Dahl og Thomas Fearnly. I dag preges Labro av at det har vært industri her siden 1872, da Labro Træsliberi ble startet.

Norsk Vassdragsmuseum ligger i Labros kraftstasjon. Kraftstasjonen er bygget i nyrenessansestil. Første byggetrinn sto ferdig i 1910. Museet har utstilllinger om kraftproduksjon, industrien og kulturen langs Mumedalsvassdraget.

Numedalslågens fløtningsmuseum ligger i damhuset til kraftstasjonen, et svært karakreristisk bygg fra 1925 med pagodetak. Museet presenterer tømmerfløtingens historie i Numedalsvassdraget og viser skogens og tømmerhogstens store betydning i dalføret.

Norsk Vegmuseum Labro presenterer veghistorien i Buskerud, Vestfold, Telemark og Agderfylkene; fra stier, via kongeveier, til dagen motorveier. I bygninger fra Moen vegstasjon i Flesberg kan man se verksted og smie med tilhørende redskap og ute blant annet er anleggsmaskiner og grunnboringsutstyr.

På museets aktivitetsområde kan barn og voksne leke med vann og lære om kraftutnytting gjennom historiske innretninger drevet med vannkraft.

For oppdateringer og nyheter følg oss på vår nettside og på Facebook

Velkommen til Labromuseene!


Åpningstider:
4.juni - 13. mai og 15. aug - 28. aug, åpent lørdag og søndag fra kl 11.00 - 17.00
25. juni - 14. aug, åpent alle dager fra kl 11.00 - 17.00

Priser:
Voksen kr 70,-
Barn kr 30,-
Honnør/student kr 50,-
Familie kr 150,-

Last updated: 01/02/2024

Source: Visit Innlandet

Labromuseene

Sider du nylig har besøkt