Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Søndre Land

Landåsvatnet

Landåsvatnet ligger 501 moh. i Landåsbygda i Søndre Land kommune. Vannet er cirka 3 km langt, og ca 250 hektar. Gjennomsnittsdybden ligger på cirka 10-15 meter, det dypeste punktet er 30 meter.

Generelt:
Landåsvatnet ligger 501 meter over havet i Landåsbygda i Søndre Land kommune. Vannet er cirka 3 km langt, og ca 250 hektar. Gjennomsnittsdybden ligger på cirka 10-15 meter, det dypeste punktet er 30 meter.

Fiskeslag:
- Ørret
- Abbor
- Røye
- Ørekyte
- Karuss
- Sik*

*Per i dag er det stor overpopulasjon av sik. Ved pågående tynningsfiske av sik, vil dette etter hvert føre til større og finere fisk av de andre slagene, spesielt røya. Også bedre vannkvalitet da dyreplankton vil øke og planteplankton reduseres pga dette.

Fiskeregler og avgift:
- Det er lovlig å fiske med stang fra land og båt. Ellers gjelder lov om innlandsfiske
- Fiskekort selges på Statoil i Hov, Joker i Landåsbygda og ellers så kan det kjøpes fiskekort ved alle fiskekasser i begge ender av fjorden.

Fiskeredskap:
- All type redskap er tillatt, i tråd med loven om innlandsfiske.
- Garnfiske er kun tillatt med tillatelse fra Landåsbygda jakt og Fiskeforening.
- Oterfiske er for tiden innstilt.

Fredningsbestemmelser, minstemål og lignende:
- Per i dag ingen spesielle fredningsbestemmelser annet enn at fiske er tillatt etter at isen er gått og frem til 1. oktober.

Adkomst:
Fra Gjøvik sentrum,
- Følg RV 33 Fagernesveien i retning Dokka.
- Ta av mot høyre ved skilt til Landåsbygda.
- Kjør til ”sentrum” av Landåsbygda til du får Landåsvatnet på venstre hånd.
Reiseavstand: omtrent 26 km fra Gjøvik sentrum.


Aktuelle linker:
Søndre Land Jeger og Fisk 

Kilde: Visit Innlandet

0

Landåsvatnet

Sider du nylig har besøkt