Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Østre Toten

Lenaelva

Lenaelva renner fra Totenåsen og ut i Mjøsa, i Østre Toten Kommune. Elva renner gjennom tettstedene Kolbu, Lena og Skreia. Fra Landheim og oppover det en ren ørretelv.

Generelt:
Lenaelva renner fra Totenåsen og ut i Mjøsa, i Østre Toten Kommune.
Elva renner gjennom tettstedene Kolbu, Lena og Skreia.

Fiskeslag:
- Ørret. Ren ørretelv fra Landheim og oppover.
- Harr. Godt harrfiske i elva vår og sommer, og det tas harr på over 1 kg hvert år.

Fiskeplasser:
Sundvika som er ved utløpet av Lenaelva, er å regne som et elvedelta og kan ha et rikt fiskeliv. Det er mest abbor å få her, men også storgjedda går opp til Sundvika for å gyte, og kan bli i området.

Lenger opp kommer du til Høljedammen, som er første stopp for Mjøsørreten. Sideelva Hølja renner inn her.

Neste område er Skreia, som er en lett tilgjengelig fiskeplass. Her finner du dammen som er den øverste harren går til, og resten av fiskeplassene er ørretområder.

Deretter kommer en til et parti på nesten 1 mil med bra fiskeelv, Krabyskogen. Dette området er kanalisert, pga flom og oversvømmelser, men det finnes fortsatt naturlige kulper hvor du kan få ørret opp i kilosklassen.

Oppstrøms for Krabyskogen finner du Kloppen, og både her og området Krabyskogen er det til tider liten fisk – så fisk med måte.

Når du kommer til Lena, kan du i Håjendammen fiske med både flue, sluk og mark. Ellers så er området rundt idrettsplassen et godt utgangspunkt. Jo lenger opp i elva du kommer, jo flere sideelver er det som renner inn.

Siste tettområdet langs Lenaelva er Kolbu, som har flere plasser velegnet for familier med små barn.

Fiskeregler og avgift:
- Beveglig fiske er påkrevd, ikke mer enn 15.min på hvert sted.
- Alle skal fiske seg nedover hølen.
- Ingen får gå ut i elva foran en som fisker seg nedover.
- Fiskekort kan kjøpes på følgende steder:
ESSO Lena, ESSO Skreia, Thoresen Sport, Lena Sport, Skreia Sport og spill, Statoil Kolbu og Gjøvikregionen Turistkontor.

I Lenaelva kan du også kjøpe fiskekort via sms.
1 døgn, send
SF143D1 til 474 07 900
Pris kr. 50,-

3 døgn, send
SF143D3 til 474 07 900
Pris kr. 80,-

Sesong, send
SF143S1 til 474 07 900
Pris kr. 250,-

Fredningsbestemmelser, minstemål og lignende:
- Fiske ikke tillatt fra og med 10.september til 1. januar.
- Minstemålet er 30 cm, og fisk under dette målet settes pent ut igjen.

Adkomst:
- Se de ulike fiskeplassene som er nevnt over, for å finne frem i dette fiskeeldoradoet.

Overnatting i nærheten:
- Sillongen Toten Hotell, tel 611 96 900
- Viken II Camping / Kapteinsboligen, tel. 958 13 385
- Oset, tel. 901 66 953
- Strandli, tel. 970 97 350

Kilde: Visit Innlandet

0

Lenaelva

Sider du nylig har besøkt