Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Lesja

Lesja Fjellstyre - Hytteutleie

Lesja fjellstyre forvalter jakt, fiske og bruksretter på statsallmenningene i Lesja. Vi har 15 hytter som leies ut i våre fjellområder. Området har et godt fisketilbud og gode turmuligheter

Lesja fjellstyre har 15 hytter av varierende standard som ligger alt fra 0-6 timer gange fra vei. Disse ligger i eller i nærheten av Reinheimen nasjonalpark og Dovrefjell Sunndalsfjella Nasjonalpark. Alle hyttene er enkelt utstyrt med gass og ved. Her kan du fiske i alt fra elv til høyfjellsvatn med bra bestander av ørret, røye og harr eller gå på fottur i fjellet.

Kilde: Nasjonalparkriket Reiseliv AS

0

Lesja Fjellstyre - Hytteutleie

Sider du nylig har besøkt