Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Lesja

Lesja Innkjøpslag

Lesja Innkjøpslag tilbyr transport og har byggvarebutikk på Lesja og Bjorli.

Lesja Innkjøpslag SA er et samvirkeforetak der hovedvirksomheten er salg av landbruksvarer, byggevarer og drivstoff.Vi har kjedeavtaler med XL-BYGG og Felleskjøpet og har butikker på Lesja og Bjorli.Selskapet driver også med tanktransport av melk, bulk­transport av kraftfôr og person­transport med buss. I tillegg har vi egen kranbil som tar kranoppdrag.Transportvirksomheten er markedsført som Lesja Bilruter.Selskapet eies av ca. 270 medlemmer som er gårdbrukere i Lesja.

Last updated: 11/09/2023

Source: Nasjonalparkriket Reiseliv AS

Lesja Innkjøpslag

Sider du nylig har besøkt