VIKTIG! Les denne informasjonen om Koronaviruset og reising i Norge
Dynamic Variation:
Offers
x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search & Book Sponsored Links
Search
or search all of Norway

Fjord Norway Rogaland Klepp

Lonavannet og Øksnevadtjern naturreservat

  • Øknevad, Klepp
  • +47 51429800
  •  /  km From You
Overview

Natur- og kultursti med informasjonsposter om biotoper og kulturminner. Fuglekikketårn i Øksnevadtjørn hvor en kan observere fuglene. Stien er fem kilometer og går på begge sider av Fv 44 delvis i utmark og delvis langs dyrket mark.

Lonavatnet naturreservat er et naturreservat i Sandnes og Klepp kommuner.  Området ble vernet i 1996 for å bevare et viktig overvintringsområde for ender og sangsvaner. Lonavannet er en av flere innsjøer i Figgjovassdraget. Vannet er grunt og næringsrikt og her vokser det mye takrør. Lonavatnet er også et viktig hekkeområde med tett bestand av sivsanger, fleire par knoppsvaner, sothøner og ender

Øksnevadtjørn  ble fredet som naturreservat i 1996. Formålet med fredingen er å bevare et våtmarksområde med naturlig tilhøyrende vegetasjon og dyreliv. Øksnevadtjørn er en dødisgrop som ble dannet på slutten av istida. Tjernet er en rik kulturlandskapsjø og er et viktig hekke-, trekke- og overvintringsområde for våtmarksfugl. Reservatet har flere rødlistet plantearter og dekker et område på ca 123 daa – av dette er ca 31 daa landareal.

Lonavatnet naturreservat og Øksnevadtjørn naturreservat er to av 23 verneområder som inngår i Ramsarområdet Jæren våtmarksystem, på grunn av sin betydning som hekke- og rasteplass for trekkfugler. Jæren våtmarkssystem ble etablert i 1985, og antall delområder ble utvidet til 22 i 2002.


Parkering ved Øksnevad videregående skole.

Transport: Buss 52 til Øksnevad VGS.


  • Last Updated:
  • Source: Region Stavanger
Statens Kartverk, Geovekst og kommuner - Geodata AS
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with TripAdvisor
Your Recently Viewed Pages