Dynamic Variation:
Choose Language
Norway Now
Search
or search all of Norway
Kleppe

Lonavannet og Øksnevadtjern naturreservat

  • Øknevad, Klepp
  • +47 51429800
  •  /  km From You
Overview

Natur- og kultursti med informasjonsposter om biotoper og kulturminner. Fugletårn.

Stien er fem kilometer og går på begge sider av Rv 44 delvis i utmark og delvis langs dyrket mark.


Lonavatnet naturreservat er et naturreservat i Sandnes og Klepp kommuner.  Området ble vernet i 1996 for å bevare et viktig overvintringsområde for ender og sangsvaner.


Lonavatnet er også et viktig hekkeområde med tett bestand av sivsanger, fleire par knoppsvaner, sothøner og ender


Området er ett av 22 verneområder som inngår i ramsarområdet Jæren våtmarksystem, på grunn av sin betydning for trekkfugler. Jæren våtmarkssystem ble etablert i 1985, og antall delområder ble utvidet til 22 i 2002.

Øksnevadtjern  ble fredet som naturreservat i 1996. Formålet med fredingen er å bevare et våtmarksområde med naturlig tilhøyrende vegetasjon og dyreliv. Området er et viktig hekkeområde for våtmarksfugl. Dødisgrop fra istida. Reservatet dekker et område på ca 123 daa – av dette er ca 31 daa landareal.

 Parkering ved Øksnevad videregående skole.

Transport: Buss 52 til Øksnevad VGS.


  • Last Updated:
  • Source: Region Stavanger
Click to activate
Klepp, Norway
The latitude and longitude
58° 47' 56" N / 5° 41' 50" E
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad