Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
TRONDHEIM

Munkholmen

Munkholmen

Trondheims rettersted i vikingetiden. Like etter år 1000 ble det bygget et Benediktinerkloster på holmen, sannsynligvis et av de 2 første i Norden.
I 1658 omgjort til festning og fengsel, senere også tollstasjon. Den mest berømte fangen var den danske grev Peder Griffenfeld som satt fengslet her i 18 år. Idag er holmen et populært utfartssted, badeplass og restaurant i perioden mai - september.

Kilde: Visit Trondheim AS

0

Munkholmen

Sider du nylig har besøkt