Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Geiranger

Nasjonal Turiststi – Fosseråsa

Fosseråsa vart autorisert som den første Nasjonale turiststien i Noreg i 2019, og tek deg frå sentrum i Geiranger opp til Storsæterfossen 550 meter over havet. Undervegs får du naturopplevingar tett på dei ville vasskreftene, lauvskoglier og kulturlandskap.

Fosseråsa vart autorisert som den første Nasjonale turiststien i Noreg i 2019. Rås er det lokale namnet på sti. Råsa tek deg frå sentrum i Geiranger og heilt opp til Storsæterfossen 550 meter over havet. Undervegs får du rike naturopplevingar tett på dei ville vasskreftene, i lune lauvskoglier og i idylliske kulturlandskap.

Råsa har ei naturleg tredeling. Den første etappen er Fossevandringa opp til Norsk Fjordsenter. Deretter går du opp lia til Vesterås gard. Her slyngjer stien seg oppover, og sherpaer har gjort ein flott jobb med å steinsetje fleire parti. Kanskje ser du eit ekorn eller ein hjort, og om våren utgjer småfuglane eit lite orkester.

Den siste etappen går opp til Storsæterfossen, staden der du kan gå bakom sjølve fossefallet, kjenne spruten frå utemde vassdropar og drønnet frå ville krefter. Mektig natur!

Kilde: Ålesund & Sunnmøre

0

Nasjonal Turiststi – Fosseråsa

Sider du nylig har besøkt