Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Aurland

Nasjonal turistveg Aurlandsfjellet

Fjellvegen mellom Aurland og Lærdal - Aurlandsfjellet - FV 243 er open for biltrafikk frå ca. 1/6 til 15/10. Frå Aurland til utsiktspunktet, Stegastein, er vegen open heile året. Vegen har fått tilnamnet "Snøvegen" p.g.a. at ein ser snø langs vegen mesteparten av sommarmånadene. Avstand Aurland-Lærdal er 48 km. Høgste punktet på vegen ligg 1306 m.o.h. med flotte utsiktspunkt.  Noko av det mest karakteristiske ved denne vegen, er at strekninga er aude og går gjennom eit landskap som framstår som heilt urørt. Dette er ikkje berre det mest markerte ved strekninga, men også kanskje det som gjer dette til ei eksotisk oppleving. (Sett vekk frå kraftlina som vitnar om at vi menneske også er her)

Fjellvegen mellom Aurland og Lærdal - Aurlandsfjellet - FV 243 er open for biltrafikk frå ca. 1/6 til 15/10. Frå Aurland til utsiktspunktet, Stegastein, er vegen open heile året. Vegen har fått tilnamnet "Snøvegen" p.g.a. at ein ser snø langs vegen mesteparten av sommarmånadene. Avstand Aurland-Lærdal er 48 km. Høgste punktet på vegen ligg 1306 m.o.h. med flotte utsiktspunkt. 

Noko av det mest karakteristiske ved denne vegen, er at strekninga er aude og går gjennom eit landskap som framstår som heilt urørt. Dette er ikkje berre det mest markerte ved strekninga, men også kanskje det som gjer dette til ei eksotisk oppleving. (Sett vekk frå kraftlina som vitnar om at vi menneske også er her). Vegen er vinterstengd, men frå Aurlandsvangen er den open opp til utsiktspunktet på Stegastein heile året. 


Stegastein
er eit panorama utsiktspunkt som ligg 7,5 km frå Aurlandsvangen, og her fins parkeringsplass og toalett. Vegen hit er open heile året. 

Ni  km frå Aurlandsvangen mellom Bjørgo og Kvammadal er det ny parkering- og snuplass.  Anbefalt lengde på buss er 12,4meter.

Kilde: Visit Sognefjord AS

0

Nasjonal turistveg Aurlandsfjellet

Sider du nylig har besøkt