Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Melbu

Neptun Sildoljefabrikk - Museum Nord

På Neptun Sildoljefabrikk ble det produsert sildolje i over 70 år. Nessekongen og industripioneren Christian Frederiksen sto i spissen for en utvikling som hadde gjort Melbu til et industrisentrum i Nord-Norge.

Sildoljefabrikken ble startet opp i 1910. Den industrielle bearbeidelsen av silda gjorde det mulig å tjene penger på et råstoff som tidligere ikke hadde vært kommersielt utnyttet. Fabrikken Neptun var den første i Norge som tok i bruk et nytt amerikansk maskinsystem, basert på helkontinuerlig skrupressing av silda etter koking. Det nye systemet gjorde det mulig å presse 50 hektoliter råstoff på én time, mens det tidligere hadde tatt tolv timer å bearbeide et slikt kvantum.

Neptun Sildoljefabrikk var en viktig arbeidsplass og verdiskaper på Melbu. Gjennom driftsperioden gjennomgikk fabrikken flere perioder med modernisering. Så sent som på 70-tallet fikk anlegget nye råstofftanker og tanker for sildolje. Men fra slutten av 1960-tallet seilte den norske sildoljeindustrien i motvind. Moderne fangstmetoder og intensivt fiske førte til sammenbrudd i sildestammen. Loddefiske ble en midlertidig redning for industrien, men når også lodda ble utsatt for samme effektive fiske var det definitivt stopp. Utstrakt rovfiske sammen med sviktende lønnsomhet førte til nedbygging av store deler av industrien. Neptun la ned i 1987, og produksjonsutstyret ble demontert og solgt til Marokko. Sild og lodde skulle ikke lenger gi arbeid og inntekt til de ansatte, og røyken skulle ikke lenger vitne om at nå var de i full steaming ute på Neptun.

I dag er fabrikken fredet som et teknisk og industrielt kulturminne og drives som et industrimuseum av Museum Nord. Det fredede anlegget er sammensatt av produksjons- og tankanlegg, kai, samt et administrasjonsbygg. Med sine karakteristiske runde tanker og det høye syklontårnet, fremstår anlegget som et markant merke i landskapet.

For åpningstider, priser og informasjon: museumnord.no/vare-museer/neptun-sildoljefabrikk/

Kilde: Visit Vesterålen

0

Neptun Sildoljefabrikk - Museum Nord

Sider du nylig har besøkt