Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Nordre Follo

Oldtidsveien over Grønliåsen i Nordre Follo

Hanne Huseby / Viken Fylkeskommune

Gå langs Oldtidsveien i Nordre Follo mellom Fløysbonn og Prinsdalen

Ønsker du en tur i historiens fotspor er oldtidsveien over Grønliåsen en vandring verdt. Turen byr på kulturminner og utsikt. Du kan raste på “Kongsbordet” og spise matpakka på samme sted hvor Biskop Jens Nilssøn rastet i 1594. Veifaret er også en del av pilegrimsleden, og hvis du fortsetter å følge merkingen kan du gå helt til Trondheim.

Oldtidsveifaret over Grønliåsen var del av hovedveien inn til Oslo, før kongeveiene ble anlagt fra 1600-tallet. Strekningen mellom Fløysbonn og Øvre Prinsdal er en godt bevart del og er en fin turmulighet som også byr på utsikt fra det nyrestaurerte branntårnet på toppen av åsen. Funn av hestesko fra middelalder og skriftlige kilder viser at veifaret var i bruk i middelalder. Små graver fra jernalder beliggende langs veifaret tyder på at veien kan være enda eldre. Spredt langs veifaret ligger det til sammen ti små gravrøyser fra eldre jernalder (500 f. kr- 500e. Kr). De fineste og mest tydelige ligger omtrent på toppen av Grønliåsen.

"Kongsbordet"

I sørenden av veitraseen over Grønliåsen, er det registrert to steinheller som i tradisjonen blir kalt «Kongsbordet». Navnet stammer fra nedtegnelsene fra visitasreisen til biskop Jens Nilssøn som rastet ved veifaret i 1594. Hans reisebeskrivelser har gitt viktig informasjon om veinettet på Østlandet. Hvor gammelt dette kulturminnet er og hvilken funksjon det har hatt er usikkert, men dets beliggenhet i tilknytning til veifaret gjør det interessant i seg selv.

Visste du forresten at det er Kongsbordet som er avbildet på ordførerkjedet for Nordre Follo?

Mer info om turen finner du her

Last updated: 03/30/2021

Source: Visit Greater Oslo

Oldtidsveien over Grønliåsen i Nordre Follo

Sider du nylig har besøkt