Dynamic Variation:
Choose Language
Norway Now
Search
or search all of Norway

Omvisning i Bygningshistorisk park

  • +47 93281930
  •  /  km From You
Overview

Bli med på omvisning i Bygningshistorisk park kvar laurdag og søndag i juli. Fra kl 11-15. Omvisning og kaffe kr 50,- pr per pers.

Bygningshistorisk park er eit viktig virkemiddel i å byggje opp kompetanse i og forståing for kyndig restaurering, rehabilitering og vedlikehald av verneverdige byggverk. Parken består av 12 bygg frå forskjellige tidsepokar. Bygningshistorisk park blir nytta til opplæring, kurs og er ein arena Hjerleid nyttar for å vise mangfaldet i historiske bygningsteknikkar. Norsk Handverksinstitutt har vore ein sentral samarbeidspart i oppbygging av parken.

Parken står open for alle til ei kvar tid. Parken er eit populært turmål for familiar og barnehagar, og er brukt til skuleavslutningar. Det er vatn i bekken og bålplass, så det er berre å sette på kaffien! Vi oppmodar alle besøkjande til å ta en titt i postkassa som står utanfor Veslestugu i parken, der det ligg brosjyrar og ei gjestebok.

Ein del av det du kan sjå i parken:

Oppgangssag frå 1700-talet. Saga blir brukt til opplæring og demonstrasjon i sommarhalvåret.

Tømmerstue (veslestugu) som stort sett er bygd av sliptømmer.

Utedo i stav/laft-konstruksjon.

Vesleburet er ein ”kopi” av eit mellomalderhus frå Telemark. Alt tømmeret er øksa for hand og sletta med reiskap som var i bruk i mellomalderen.

Tjæremile som blir brukt til å produsere milebrent tjære. Det blir som regel brent mile kvart år, her er det mogleg å vera med for å lære.

Låvebygning der du kan sjå seks ulike måtar å byggje stavreiste hus på frå seks ulike delar av landet.

Steinhus som er bygd av Dovre-stein, og mura opp utan bindemiddel.

I området finn du og ei kvern, tørrstugu og ei smie.


  • Last Updated:
Click to activate
The latitude and longitude
61° 57' 31" N / 9° 16' 45" E
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad