Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Eidsvoll

Pilegrimsleden til og fra Oslo

Pilegrimsleden


Pilegrimsleden i nordøstlige delen av Viken (tidligere Akershus) er en del av Olavsleden som ender i Trondheim  - som var middelalderens store pilegrimsmål i Norden, Nidarosdomen og Hellige Olavs relikvier.

Pilegrimsleden i Oslo og Akershus nås med ferge fra Kiel eller med fly til Oslo lufthavn Gardermoen, eller fra Rygge flyplass i Østfold. Man kan gå rett av ferga eller flyet og starte vandringen mot Trondheim til middelalderens 

Fra Oslo kan man velge mellom en østlig og en vestlig pilegrimsled. Kommer man sør fra går leden gjennom deler av Østfold og Follo, til Gamlebyen i Oslo.

Går du østover ut av Oslo forlater du etterhvert det urbane bylandskapet og kommer til det bølgende kulturlandskapet på Romerike. Ved Nitelva stod slaget mellom Hellige Olav og Raumene. Leden går forbi Nord-Europas største gravhaug, Raknehaugen. Langs leden ligger flere vakre kirker. Fra Eidsvoll kan man ta pilegrimsbåten Skibladner, en antikvarisk hjuldamper, over Mjøsa, Norges største innsjø. Overnattingsmuligheter finnes både i form av hoteller og enkle herberger på bondegårder.

Går man vestover kan man besøke Oslos eneste stående middelalderkirke Gamle Aker kirke, her ligger også Regionalt pilegrimsenter Oslo. På senteret får man råd og veiledning om pilegrimsvandring.

Leden går gjennom Vigelandsparken, Oslos skulpturpark. Ut av byen går leden i eldre villabebyggelse gjennom Bærum til middelalderkirken på Haslum. Herfra går den på skogstier gjennom marka. I Bærum kan man overnatte i enkle hytter på Sæteren gård. Ferden videre herfra går over Krokskogen til Bønsnes, området hvor hellige Olav vokste opp. 

 Pilegrimsleden på Romerike- Olavsveiene til Trondheim

Over Romerike er veien merket gjennom Skedsmo, Sørum, Ullensaker og Eidsvoll. Det finnes en rekke overnattingssteder som tar i mot vandrere og pilegrimer, fra de enkleste herberger på stabbur, til godt utstyrte hotellrom. Leden går i et variert landskap med skog, over bekker og forbi vann. Men først og fremst går den i Romerikes vakre kulturlandskap med høy himmel, bølgende åkre og velstelte gårder. Langs leden ligger det tre middelalderkirker, flere av dem viet hellige Olav. Andre spor etter middelalderens store helgen er Olavsgangen i Sørum og Olavsstatuen fra Skedsmo kirke. Leden går forbi flere gravfelt fra jernalder og den monumentale Raknehaugen fra folkevandringstid. Denne gravhaugen er Nordens største og er bygget opp av jord og 75 000 tømmerstokker! Forbi haugen går pilegrimsleden i en gammel hulveg som trolig har vært i bruk i minst 1500 år. På Risebru møter vi ny og gammel veihistorie i form av en steinbru, gamle Trondheimsveg og hulveg. Leden går forbi Eidsvollbygningen og videre mot Minnesund og Hedmark.

Pilegrimsleden gjennom Bærum.

Pilegrimsleden gjennom Bærum starter i Gamlebyen går gjennom Bærum, videre over Krokskogen,  Ringerike og på vestsiden av Mjøsa.

Ønsker man å gå vestleden til Trondheim tar man turen vestover fra Gamlebyen i Oslo. Ved Lysaker krysser man Lysakerelven ved det gamle middelaldervadestedet ved Fåbro og fortsetter videre gjennom villastrøket, mot Haslum middelalderkirke. Ved Øverland går man innover i marka i retning Nygård. Underveis kan man overnatte på Sæteren gård, denne eies av DNT, men har også status som pilegrimsherberge. Veien videre går over Skrivarberget og ned til Lommedalen. Vi går gjennom golfbanen og innover Krokskogen mot Bønsnes kirke på Ringerike. For en dagstur kan man starte i Lommedalen og gå til Sundvollen. Herfra går det bussforbindelse tilbake.

Pilegrimsleden gjennom Follo

Leden er et tilbud til dem som ønsker en annerledes vandreopplevelse, enten man ønsker å gå en dagstur, eller hele veien til Trondheim.

Pilegrimsleden gjennom Follo går gjennom varierte landskap med sjø, skog, langs elver og vann, gjennom frodige kulturlandskap og forbi vakre gårder. Starten er ved Østfolds grense og gjennom Son. Deretter går mann opp langs Såna, hvor man har det gamle ladestedet Labo på den andre siden av elva. Stien går gjennom skogen til Vestby kirke. Derfra går den på grusvei i et åpent landskap, med kornåkre, til Ås. Her går stien gjennom parklandskapet og forbi de gamle bygningene på universitetet og opp til kirken. Videre er veien lagt ned til Årungen og kommer opp igjen på Kongeveien ved Nordby. I Nøstvetmarka er det spor etter de gamle husmannsplassene. Vi går forbi golfbanen på Greverud og beveger oss mot Sofiemyr, hvor leden følger det gamle veifaret over Grønliåsen og inn i Oslo. På toppen av åsen ligger gravhauger fra eldre jernalder. Fra Oslo kan man vandre videre mot Trondheim. Her kan man velge en vestlig led over Ringerike eller en østlig led over Romerike.

For mer informasjon se www.pilegrimsleden.no 

Informasjon fra Visit Greater Oslo Kilde: Visit Greater Oslo

0

Pilegrimsleden til og fra Oslo

Sider du nylig har besøkt