Dynamic Variation:
Book
Choose Language
Search & Book Sponsored Links
Search
or search all of Norway
Eastern Norway Grenland Kragerø

Sannidal Bygdetun

  • Sannidal, Kragerø
  • +47 35 99 20 41
  •  /  km From You
Overview

Siden 1949 har 8 bygninger fra 1700- og 1800-tallet blitt samlet her: Kvernhus, stolpebu, låve, stabbur, stue, våningshus, korntørke og husmannsstue. På bygdetunet foregår flere store arrangementer hvert år.

Den store sandbanken i Vestre Sannidal ble dannet av den mektige isbreen som dekket Norge for omlag 10 000 år siden. Den har gitt bygda navnet. Det het på gammelnorsk: Sandhaukadalir - dalen med sandbanken. Her var antakelig første bebyggelse med gården Mo som sentrum. I det trettende århundrede ble det reist en liten stavkirke, rester av den finnes i den nye kirken som ble bygget i 1772.

I 1949 ga bonden på Øvrebø, Thomas Wastøl, tomt til samlingene på furumoen vest for kirken. Her er det samlet noen gamle hus. En rekke ting er gjennom årene gitt av interesserte sannidøler.

På tunet sees Heglandshuset fra gården Østre Hegland. Det er en gave fra Johanna og Olav J. Nilsen, Mandal. Første etasje er antakelig bygget omkring 1650. I 1750 ble det langt på en etasje og huset er nå typisk for våningshus i Sannidal på 1800-tallet. Inventaret er fra forskjellige perioder, det meste fra midten av århundredet.

Stabburet er fra gården Mo, gave fra Astrid og Jakob Mo. Det er antakelig rundt 150 år gammelt.

Låvebygningen er fra Midtgården, Farsjø. Alderen er ca. 200 år. Den østre delen er flyttet fra Ødegården, Farsjø, og skjøtt inntil engang i tiden.

Kvernhuset er fra Seteren ved Waasjø i Holtane krets. Det er gave fra Olette og Lars Svendsen. Det er omkring 130 år gammelt og var sist i bruk under krigen 1940-45.

Dobbeldalsstua er fra Dobbedalen i Holtane krets. Den er bygget i 1854. Inventaret fra flere kanter. En gammel vev er gave fra Per Holt.

Barlandstua er fra Barland i Kjølebrønd, gave fra Jens Barland. Den er antakelig et par hundre år gammel.

I husene finnes det rundt 1200 gjenstander, for det meste fra bondekulturen og arbeidslivet i Sannidal på 1700-, 1800- og 1900-tallet.

Tunet blir benyttet til folkefester, bl.a. 17.mai og til Sanitetsforeningens årlige "grautfest" som samler tusenvis av deltakere.

Et svært viktig foretak de siste årene har vært å stelle i stand såkalte "Bygdetundager" for elevene ved Sannidal ungdomsskole. En hel dag er da avsatt til å vise gamle arbeidsteknikker og samfunnsliv ellers for elevene. Det er skikkelig "sus av gamle dager" over bygdetunet denne dagen. Både elevene, lærerne og aktørene, de sistnevnte bestående av nærmere 60 bygdefolk, bruker klesdrakter fra tidligere tider. På denne måten prøver vi å lære den oppvoksende slekt at solid kunnskap om egen kulturell bakgrunn gir et trygt utgangspunkt for framtida.

Bygdetunet har ikke fast åpningstid.
For omvisning og opplysninger henvendelse tlf.35 99 20 41, Ole Wastøl, bygdetunkomiteen eller tlf. 35 98 14 53, Berg-Kragerø Museum.

Se også Sannidal Historielag.

Bygdetunet vil du finne infotavler på hver enkelt bygning! Her kan du lese om bygningens historie!


  • Last Updated:
  • Source: Kragerø Turistkontor
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad