Dynamic Variation:
Book
Norway Now
Choose Language
Search & Book
Search
or search all of Norway
Eastern Norway Seljord

Sauna

  • +47 35050400
  •  /  km From You
Overview

Into the Landscape er tre treinstallasjonar bygd på lokale soger og landskapet dei står i.

Into the Landscape

International workshop 25th of September to 4th of October with Sami Rintala and Dagur Eggertsson.

Resultatet er tre treinstallasjonar bygd på lokale soger og landskapet dei står i, i 1:1.

32 studentar frå Master of Landscape Design of Politecnico di Milano, the Master of Interior Design of NABA og 6 scenografistudentar frå scenekunstakademiet i Fredikstad, Høgskulen i Østfold kom til Seljord 24.09.09 for å vera med på workshopen "Into the Landscape". Studentane budde i campinghytter på Bjørgesanden ved Seljordsvatnet. Det var óg med 4 professorar frå Milano.

Studentane fekk innføring i kulturbasert stadutvikling, prosjektet Seljord og sogene, soga om Sjøormen, arkitektur, design og kunst knytt til installasjon i landskapet. Studentane var på synfaring på dei tre stadane, dei teikna og designa og bygde installasjonane. Alt skjedde på 10 dagar. Vi hadde tre byggeplassar med aggregat, verktøy, bålplass og anna som ein måtte ha for å kunne jobbe ute heile dagen.

Det var 40 svært nøgde studentar som reiste frå Seljord, og omkvedet var at dette hadde vore "once in a lifetime experience". Dei hadde ikkje vore med på maken og rekna ikkje med å få oppleva noko liknande.

Her er ei oppsummering frå ein av professorane frå Milano:

"It has been just 10 days but I think we recieved so much about not just architecture, but also in relationship, landscape, norwegian culture, working with wood and with our hands."

Prosjekteigar: Seljord kommune
Fagleg ansvarlege: Rintala Eggetsson arkitekter og Feste landskapsarkitektar
Planlegging og organisering: Springer kulturstudio
Finansiering: Seljord kommune, Telemark fylkeskommune og KRD.
I utgangspunktet var dette det punktet vi trudde skulle vera vanskelegast å få gjort noko spennande ut av. Men slik det ser ut nå ligg dette an til å bli ein attraksjon! Studentane under leiing av Sami Rintala (som det må nemnast er finsk...) har bygd ein vakker sauna! Ein treplatting er plassert innimellom trea ned mot vatnet. I den eine delen av konstruksjonen er der laga eit magasin av steinar for fyring. Omkring dette er det bygd veggar som eit lite rom med sittebenkar omkring. Dette rommet kan stengast av og låsast om ein ynskjer det. Resten av plattingen er open og blir ein stad folk kan gå ut på, sitje ned og sjå utover vatnet. Frå parkeringsplassen vert det bygd ei gangbru som også gjev rullestolbrukarar tilgang til plattingen. Heile konstruksjonen er løfta opp frå terreng for gå klar av normale flaumar. Tilgangen til vatnet vert løyst med sittetrinn på 50 cm ned til vatnet. Materialane som er nytta i "saunaen" er tre. Gruva er bygd i stein og betong. Sami Rintala, Dagur Eggertson og Jan Feste har fylgd opp byggearbeida.


Booking kan skje ved kontakt til Møtestad Seljord 35 05 04 00 eller Reisemål Bø 35 06 02 00


  • Last Updated:
  • Source: Vest Telemark
Click to activate
Seljord, Norway
The latitude and longitude
59° 25' 29" N / 8° 49' 29" E
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad