Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
HAUGE I DALANE
TripAdvisor rating of 4

2

Sogndalstrand

Sogndalstrand er et lite tettsted som ligger ved kysten helt sør i Rogaland. De gamle husene ligger nær den smale gata som er gågate. Det er laget gjesteparkering til de besøkende som har en fin opplevelse til fots gjennom Strandgaten til sjøen.

Sogndalstrand er et av de best besøkte reisemål i Rogaland, og det eneste tettstedet (byen) i Norge hvor både trehusbebyggelsen fra 1700­- og 1800­-tallet, samt omkringliggende kulturlandskap er fredet av Riksantikvaren. Sogndalstrand er et tidligere ladested og var egen kommune frem til 1944. Ladested var et tettsted, hvor borgerne hadde privilegium til å drive handel, vareinnførsel (lossing) og vareutførsel (lading).

Byens storhetstid var på 1800-tallet, da ble det driftet 20 forretninger, fire bakerier, to brennevinsutsalg og fire skjenkesteder i Sogndalstrand. Her var også tollstasjon, bank, spinneri, seilskutepark og eget fengsel, som ofte ble brukt som fyllearrest etter lørdagens utskeielser på torget. I dag er det bar i fengselet. Utover 1900-tallet da industrialiseringen slo inn i Norge, tok veien over rollen som sjøen tidligere hadde. Hovedferdselsåren og handelssenteret ble flyttet fra Sogndalstrand til kommunesenteret Hauge i Dalane, folk flyttet og butikker ble lagt ned. Kraftig oppsving med hotellnæring og ildsjeler Stedet har de siste årene hatt et kraftig oppsving etter at Riksantikvaren fredet byen og kulturhotellet ble etablert. Etterpå er det kommet galleri, golfbane, landhandel, utendørs amfi, skulpturmolo, havrafting og fiskerimuseum. Om sommeren er det konserter og/eller utendørs teater i Sogndalstrand Amfi. Lakseelva Sokna har sitt utløp ved Sogndalstrand, og er populær for fiske.

Sokndal kommune er den første kommunen i Norge som ble med i Cittaslow bevegelsen. Medlemskapet her innebærer at en tar vare på det som særpreger kommunen og satser på det lokale og unike. Hovedformålet for Cittaslow er å bedre livskvaliteten for innbyggerne og skape identitet for stedet. Hver høst arrangeres «Kjærlighedsvego». Tanken bak uken er å vise omsorg og ta godt vare på hverandre. Her er ingen turister, alle er gjester.

Kilde: Region Stavanger

0

Sogndalstrand

Sider du nylig har besøkt