Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Indre Østfold

Solbergfoss Kraftstasjon

De monumentale bygningene og den store vannføringen lokker hobbyfotografer fra nær og fjern.

Solbergfoss kraftverk ligger i Glomma og har status som kulturminne i norsk kraftproduksjon. Kraftstasjonen består av to kraftverk, som er bygget på forskjellig tid med ulike kulturer.

Arbeidet med det første kraftverket ble påbegynt i 1913. Ingen hadde bygget et så stort anlegg tidligere, og ingen visste helt om det ville fungere. Det ble derfor på forhånd bygget en naturtro modell i målestokk 1:25 i Nordmarka utenfor Oslo, for å teste ut ideene i praksis.

Byggingen av Solbergfoss var et gigantisk prosjekt og innebar en betydelig grad av pionérarbeid. Over 800 mann var i sving samtidig. Kraftstasjonsbygningen er stor og monumental, og ble tegnet av Bredo Greve, en av datidens store arkitekter.

Kraftverkene på Solbergfoss er blant 27 kraftverk som er vurdert som spesielt verdifulle kulturminner fra norsk kraftproduksjon. Utbyggingen i 1920-årene var en anleggs- og bygningsteknisk utfordring og de ble bygget i en tid da man stolt viste fram sin arkitektoniske og ingeniørmessige kunst.

Solbergfoss er i dag et yndet turmål. De monumentale bygningene og den store vannføringen lokker hobbyfotografer fra nær og fjern. Hvorfor ikke legge turen forbi?

Når fosser vannet ved Solbergfoss

Flomlukene i Solbergfoss åpner når vannføringen ut av Øyeren passerer ca 1250m3/s. Dette varierer fra år til år, så man vet aldri helt hvilken dato dette blir hvert år.

Det går å følge med på GLB sine sider (glb.no). Der er det oppdatert informasjon om flomvannstanden i Øyeren og Vannføringen i Solbergfoss.
Når vannføringen passerer 1250m3/s åpnes flomlukene.

Last updated: 01/02/2024

Source: Visit Indre Østfold

Solbergfoss Kraftstasjon

Sider du nylig har besøkt