Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Eidskog

Sootkanalen

Vandre langs historiske Sootkanalen i Eidskog!

Husmannsønnen Engebret Soot (1786-1859) ble en av landets fremste kanalbyggere.
Han anla Sootkanalen som Norges første og, i sin tid, landets største sluseanlegg for tømmerdrift.
Soots anlegg gikk fra Skjervangen i Eidskog til Gulltjerndammen i daværende Setskog anneks i Høland kommune. Kanalen besto av opprinnelig 15 sluser mellom Skjervangen og Mortskjølungen og jernbaneanlegget Grasmobanen som gikk mellom Mortskjølungen og Tvillingtjern.

Sootkanalen var i funksjon fra 1849 til 1932. Engebret Soot eide anlegget fram til sin død i 1859. I 1869 kjøpte Saugbrugsforeningen anlegget av arvingene. I 1987 overlot Saugbrugsforeningen sine positive rettigheter til anlegget til Eidskog kommune.
Engebret Soot er en av de første vi vet om som fikk en betydelig forbedret sosial posisjon gjennom sine tekniske kunnskaper. Husmannssønnen fra Sootplassen under Mangen hadde ingen formell teknisk utdannelse, men ble likevel landets fremste kanalbygger.

En oppfinnsom mann
En medvirkende årsak til Soots suksess var hans oppfinnsomhet. Han startet som smed og tømmermann, og han var tidlig interessert i å utnytte vannkraften. Han synes å ha hatt en spesiell evne til å forstå når tiden var moden. Anleggene hans var dessuten enkle og billige og kunne bygges med lokale krefter uten spesialkunnskap.


Den årlige Sootkanalmarsjen siste søndag i juli
Årlig arrangeres den tradisjonsrike Sootkanalmarsjen den siste søndagen i juli. Turmarsjen er om lag 15 kilometer lang, og den skjer i samarbeid mellom Eidskog Museums- og Historielag og Setskog historielag.


Adkomst - se beskrivelse på ut.no

Kilde: Visit Innlandet

0

Sootkanalen

Sider du nylig har besøkt