Dynamic Variation:
Offers
Choose Language
Search & Book Sponsored Links
Search
or search all of Norway
Trøndelag Trøndelagskysten Bjugn

Tarva kultur- og naturområde

  •  /  km From You
Overview

Øygruppa Tarva har et areal på ca. 14 km2, hvorav den bebodde Husøya utgjør ca. 8 km2.
Veien fra havna i sør til Valøy i nord er ca. fire kilometer lang. Det sies at Tarva har like mange holmer og skjær som det er dager i året.

Tarva er et motsetningens land, med bombe- og skytefelt på utsiden (Karlsøya), og landskapsvernområde på innsiden (Været).

Et par gravhauger fra vikingetida (på Været) og tufter og steinrøyser på Karlsøysletta vitner om gammel bosetting. Øygruppa lå under Austrått gods frem til 1858, da den ble utskilt som eget gods. Tarva gods hadde da 10 - 15 husmannsplasser. I dag er det 15 fastboende innbyggere her og alle bor på Husøya.

Tarva ble fredlyst som egg- og dunvær allerede i 1878. Med hjemmel i lov om naturvern ble Været, med Svinøya og omkringliggende holmer og sjøarealer, fredet som landskapsvernområde ved kongelig resolusjon av 20. August 1982. Samtidlig ble dyre- og fuglelivet fredet i landskapsvernområdet og i et sjøområde utenfor dette.

I verneområdet er det registrert 206 forskjellige planter. Av pattedyr finnes steinkobbe, havert og oter tilknyttet havet. På land finnes vånd, mus, rotte og piggsvin.

Det er fuglelivet som setter sitt preg på Tarvanaturen. Det er observert over 100 arter, og funnet ca. 50 hekkende arter. Tarva er et paradis for "fuglefolk".


  • Last Updated:
  • Source: KystNorge AS
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad