Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Ringerike

Topptur til Mørkgonga og Gyrihaugen

Mørkgonga er en markert sprekk i lavaplata som dekker Krokskogen og ligger øverst i bratthenget mellom Gyrihaugen og Steinsfjorden i Åsa. Turen opp dit er en flott vandring og belønningen er en fantastisk utsikt over det vakre kulturlandskapet på Ringerike.

Mørkgonga

Mørkgonga er en markert sprekk i lavaplata som dekker Krokskogen og ligger øverst i bratthenget mellom Gyrihaugen og Steinsfjorden i Åsa. Mørkgonga ble dannet ved at smeltemasse fra dypet størknet i overflaten. Denne bergarten er siden erodert bort fordi den var mindre motstandsdyktig enn fjellet rundt. Her finner du en velutviklet edelløvskog og interessant klippevegetasjon, sjeldne og plantegeografisk interessante arter og et betydelig innslag av barlind.

OBS! Vær oppmerksom på at det kan være rasfare, og at man ferdes i området på eget ansvar. Følg alltid anbefalt skilting!

Slik finner du frem:

Alternativ 1
Ny og stor parkeringsplass med 65 parkeringslasser åpnet 1. juli 2023. Innkjøring ved Åsaveien, stien starter ved parkeringen.
OBS! Ta hensyn til lokalsamfunn og innbyggere, ikke parker langs veien! Husk å betale parkeringsavgift/døgnparkering. kr. 80,-
Se turbeskrivelen på ut.no her.

Alternativ 2
Kjøre til Damtjern og gå turen på blåmerka sti derfra via Stubdal og over Gyrihaugen (683 moh.), hvor du kan skue utover halve "Kongeriket". Se turbeskrivelsen på ut.no fra Damtjern til Gyrihaugen her. Fra Gyrihaugen er det kort vei ned til Mørkgonga. Følg stien fra toppen, enten bratt ned på vestsiden, eller følg stien som går mot Skardet, og ta av til høyre etter ca 600 m og følg stien på sørsiden av Migartjern til Mørkgonga.

Turen anbefales om sommeren - på andre årstider kan Mørkgonga være vanskelig å forsere.
Mørkgonga naturreservat ble fredet 7. desember 2001 og dekker et areal på ca. 1539 dekar. Reservatet er delt mellom Hole og Ringerike, men den største delen av reservatet ligger i Ringerike kommune. Det går flere merkede stier i eller inntil verneområdet. En blåmerket sti går langs hele østsiden av reservatet fra Migartjern i Ringerike til Retthella i Hole kommune.

Vis hensyn under ditt besøk ved å følge disse enkle retningslinjene:
• Følg allemannsretten
• Parker på tilrettelagte parkerings og campingplasser
• Ta med eget søppel hjem eller benytt søppelkasser
• Husk båndtvangreglene, respekter bålforbudet og benytt etablerte bålplasser
• Bruk gjerne lokale butikker når du er på tur
• Kjør pent, men ikke for pent – følg trafikken
• Sist, men ikke minst; KOS deg på tur i Ringerike

God tur!

Last updated: 01/02/2024

Source: Visit Innlandet

Topptur til Mørkgonga og Gyrihaugen

Sider du nylig har besøkt