Dynamic Variation:
Book
Choose Language
Search & Book
Search
or search all of Norway
Eastern Norway Søndre Land

Trevatna

  • Trevassvegen, Søndre Land
  • 611 46 710
  •  /  km From You
Overview

Trevatna er den nest største innsjøen i Søndra Land. Dette er en grunn innsjø med mange viker, odder og skjær. Her er det gode fiskemuligehter mot fiskekort! God tur!

Generelt: Trevatna ligger 383 moh. og er den nest største innsjøen i Søndre Land, etter Randsfjorden. Lengden er ca 9 km, og et areal på 4,8 kmx. Regulering 3 m, og det nedtappes om vinteren. Trevatna er grunne med mange holmer, viker, odder og skjær. Middels kalkfattig, og noe homus. Det er lite forurensning, men litt tilsig fra husholdninger (boliger, hytter), beitedyr og dyrket mark. Stor gjennomstrømning av vann. Fra Trevatna renner Fallselva ned i Randsfjorden. Trevatna har flere tilløp, og de største er Skjerra (Skjærdalselva) i sørenden, Skjegga i nord og Sandbekken i sør. Fiskeslag: - Abbor: Bra bestand, varierende størrelse, god kvalitet. - Gjedde: Bra bestand, storvokst (i 2010 ble det tatt gjedde på 15 kg) og god kvalitet. - Sik: Bra bestand og størrelse, og god kvalitet. - Ørret: Trevatna var tidligere et godt ørretvann. Etter at gjedda ble satt ut på begynnelsen av 70 tallet, er ørreten i dag bare sporadisk å finne. Best å fiske ørret ved de største tilløpselvene. Fiskeregler og avgift: - Fiskekort gjelder for 17 år og eldre. - Det er forbudt å bruke levende agn. - Krav om desinfisering av alt utstyr, ved flytting mellom vann. - Stangfiske fra land og båt tillat fra og med isen går til og med 15. september. - Rusefiske etter abbor er tillatt fra og med isen går til og med 15. september. - Isfiske med følgende redskap er tillatt; pilkestikke og støkroker. - Fiskekort selges på Statoil i Hov, Joker Vestsiden, Randsfjorden Handel, Joker Fall, bomkassene for Lomsjøveien, Dalavassveien og Jan N Westrum (privatperson). Minstemål: - Minstemål på ørret er 20 sm fra snute til hale. Adkomst: Adkomst er best på stedene som er merket på kartet, vedlagt som bilde. - Velparken (Trevatn Vel) i sør, nr. 1 - Trevatn stasjon i sør. Her er det også fiskebrygge for handicappede, nr. 2. - Trevassdammen i nordvest, nr. 3 - Skjeggevika i nord, også her brygge for handicappede, nr. 4 - Vassendlandet i nord. God parkeringsplass, badeplass og kano- og båtutleie, nr. 5. Adkomsten er noen steder begrenset av bomveier og hytteområder. Båtbruk: I Trevatna kan det brukes båt med motor opp til 4 hk. NB - det skal vises hensyn til hytter og badeplasser. Overnatting i nærheten: - Lyngstrand Camping, tel. 611 23 062 Aktuelle linker: - Søndre Land Jeger og Fisk - Søndre Land Viltlag


  • Last Updated:
  • Source: Turistkontoret Gjøvik Land Toten
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad