Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Stord

Tursti i Landåsen til Eventyrskogen

Eventyrskogen - ei unik framstilling av norske folkeeventyr langs skogsveg i Landåsen på Stord. Eit kjekt turmål for både store og små.

Stad

Landåsen

Turkart

Stord – Fitjar  (1 : 50.000)
Start og sluttpunkt:  Parkeringsplassen på Vabakkjen

Parkering

Gode parkeringstilhøve. Følg vegen frå Leirvik sentrum mot Sagvåg til parkeringsplass på nordsida av vegen ved innkøyring til Vikahaugane Sportssenter og Stord Ungdomsskule.

Merking

Informasjonstavle ved startpunkt. Skilta og merka etter ny løypestandard. Orienteringsgruppa har òg merka ulike tursløyfer med eigne fargar på pålar og oversiktskart.

Gradering

Grøn. Lett fottur. Passar òg for barnevogn. Ein støvel etter DNT-systemet

Høgdeskilnad

20 - 60moh.

Tidsbruk

Omlag 1 time

Gode råd

Landåsenområdet er lett å nå frå store delar av Stord. Det er parkeringsplassar og inngongar ved Vabakkjen, Skiphaugen, Valvatna, Lønningsdalen og frå Vassenden på nedre Litlabø. Ved fleire av inngongane står det mindre oversiktskart med tilvising til kvar du er. Ein kan gjerne nytta god tid på tur i Landåsen. Dette er eit område der ein fort får lyst til å gå ei litt lengre sløyfe.

Mellom Vabakkjen og Lønningsdalen til Hadlabrekko er det lysløype.

Turomtale

Dette er ein klassisk "søndagstur" som går etter ei løype som gjev deg naturopplevingar heile vegen. Turen fylgjer grusvegen inn til Landåsvatnet der ein tek til venstre mot Skjephaugen. I neste kryss er det eit oversiktskart og skilting mot Eventyrskogen - ei unik framstilling av norske folkeeventyr langs skogsvegen. Dette er eit særskilt interessant turmål for dei aller minste. I neste kryss tek ein til høgre attende til Landåsvatnet for å fullføra rundturen.

Kilde: Samarbeidsrådet for Sunnhordland

0

Tursti i Landåsen til Eventyrskogen

Sider du nylig har besøkt