Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Våler (hedmark)

Våler kirke

Våler kirke er en av Europas største trekirker. Et fantastisk byggverk som allerede har mottatt flere priser!

Våler kirke er en av Europas største trekirke. Et fantastisk byggverk som med sin spesielle utforming vil glede kommende generasjoner og tilreisende turister til evig tid. Det er blitt en kulturell møteplattform for hele lokalsamfunnet.

Historie
Natt til 29. mai 2009 brant Våler kirke ned til grunnen. Det var en hvitmalt, tradisjonell korskirke med høyt tårn. Brannen var påsatt, og det er fremdeles en uløst sak.

Nesten umiddelbart startet debatten om hvor den nye kirken skulle stå, - og ikke minst om hvordan den skulle se ut. Det ble mange tøffe tak og lokale stridigheter, men også mye glede, stor dugnadsånd, stolthet og mot i månedene og årene som fulgte. Høsten 2011 ble det utlyst en arkitektkonkurranse. Norgeshistoriens nest største arkitektkonkurranse resulterte i 239 deltagende arkitekter fra 23 land, - og valget falt på Espen Surneviks bidrag «En med to av tre». Martin M Bakken fikk anbudet og startet byggingen 19. november 2013.

Utførelse
Kirken er reist i stål, med kledning i ubehandlet malmfuru, - og innvendig panelt med bjørkefinér. Den nye kirken har en grunnflate på 800 m2 med 350 faste sitteplasser. Et Renschorgel med 1862 piper, og 31 orgelstemmer, har en sentral plassering i kirken, og fasaden er blitt til gjennom et samarbeid mellom orgelbygger og kunstner.

Våler kirke er gjennomført i vår tids formspråk med en usedvanlig håndverksmessig kvalitet. Det er blitt et imponerende og flott kirkebygg som til fulle tjener sin hensikt. Arkitekt Espen Surnevik og utsmykker Espen Dietrichson har gjennom et tett samarbeid skapt et luftig, tidløst og unikt uttrykk.

Grunnsteinen ble lagt ned av to konfirmanter 14. mars 2014.  24. mai 2015 kunne biskop Solveig Fiske innvie den nye kirken.

Fantastiske priser til et fantastisk bygg
Våler Kommune har nå Europas største trekirke. Et fantastisk byggverk som med sin spesielle utforming vil glede kommende generasjoner og tilreisende turister til evig tid. Det er blitt en kulturell møteplattform for hele lokalsamfunnet. Kirken opplever et «pris-dryss» uten sidestykke.
-          Årets Bygg i 2015
-          Innlandets Trepris i 2016
-          Internasjonal pris for «Best religious building» 2016
-          Statens byggeskikkpris 2016 

Omvisning
Guidning for grupper på bestilling. 
Kontaktperson for informasjon og bestilling:
- Marit Kilen, tlf. 624 24 092   /   951 19 795

Velkommen til Våler kirke!
 


 
 

Kilde: Visit Innlandet

0

Våler kirke

Sider du nylig har besøkt