Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Moss

Vandretips: Vandring på Søndre Jeløy

Foran byens rådhus ligger den berømte prismefontenen til Carl Nesjar. Carl Nesjar samarbeidet nært med Picasso i 17 år. Han er representert bl.a. på nasjonalgalleriet og Museum of Modern Art i New York.

I rundkjøringen ved Amfi Moss går turen ned Sundstredet til fjorden og langs Bryggekanten til Tollboden.
Videre vandrer du over Kanalbroen - gjennom Kanalparken forbi Sjøbadet.
Så følges Sjøgata, Bråtengata, Christian Erichsens gate og ned Hasselbakken til Vårlistranda. Videre langs Søly båthavn og Strandpromenaden utover Framnes.
Rett sør for Søly båthavn går du inn på turvei som fører deg inn i Søndre Jeløy landskapsvernområde med enger og blandingsskog på Reiertangen. Turveiene på Søndre Jeløy går mange steder i nær tilknytning til sjøen i et landskap hvor alléene, steingjerdene, herregårdene og hageanleggene er de dominerende trekk i landskapet. Kulturhistorisk har dette sin bakgrunn i at gårdseiendommene på 1700 - 1800 tallet ble kjøpt opp av rike byfamilier og embetsmenn. Eiendommene ble så bygd ut til landsteder med parkanlegg og alléer. Slik fikk vi det Søndre Jeløy som i dag fremstår som herregårdslandskap.
På Alby ligger Galleri F15 med kunstutstillinger, møtesaler og kafeteria. Her finner du også Jeløy naturhus med fast utstilling om naturforhold på Søndre Jeløy                                                                                      I
I landskapet på Alby kan du vandre flotte turer på kyststien til Røedsåsen, over Stalsberget og langs Gullholmsundet.

Last updated: 04/17/2024

Source: VisitMOSS AS

Vandretips: Vandring på Søndre Jeløy

Sider du nylig har besøkt