Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Indre Østfold

Vandretur: Helsestien, Mysenelva om Høytorp Fort, Mysen

En strekning på 6,5 km en vei.

Lengde: 6,5 km
Tid: 1 time

Egnet for: vandring, sykkel, barnevogn


Turen går fra Høytorp Fort, gjennom Mysensentrum og langs Mysenelva til Susebakke. En strekning på 6,5 km en vei. Turen er sentrumsnær og man kan i flere deler av stien komme seg enkelt tilbake til sentrum. Turen går på asfaltert gangsti/vei og grusbelagte turveier. Det er mulig for bevegelseshemmede å komme frem i store deler av løypa. Fra Høytorp Fort kan man følge bilveien ned til sentrum. Eller man kan ta skogstraseen ned til Mysen barneskole fra utsiktspunktet og flaggstanga på området. På Høytorp fort er det historisk omvisning på fortet hver søndag.  

Mysenelva, en del av Hæravassdraget, renner tett inntil Mysen by fra Susebakkefossen i øst til Spinnerifossen i vest.
Langs elva fra Susebakke til Kloppa, ca 3 km. er det opparbeidet og anlagt en sti langs elva. Stien har fått navnet Helsestien og er tilknyttet en rundløype om Høytorp Fort. Hele traseen er ca. 6,5 km. Dette strekket er tilgjengelig for rullestol og er lysbelagt. grillplasser og rasteplasser finnes langs traseen. Det er også montert ulike treningsapparater til fri benyttelse. Kanoer og tråbåter er tilgjengelig for gratis utlån - henvendelse Narvesen på Mysen. 

På kartet under er Helsestien langs elven avmerket, med retur om Kirkås. Altså en litt kortere løype enn om Høytorp Fort. Totalt er denne runden 6,6 km.


 

Kilde: Visit Indre Østfold

0

Vandretur: Helsestien, Mysenelva om Høytorp Fort, Mysen

Sider du nylig har besøkt