Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Hvaler

Ytre Hvaler Nasjonalpark

I Ytre Hvaler nasjonalpark er det mange muligheter for et aktivt friluftsliv og opplevelse av et variert plante- og dyreliv.

I Ytre Hvaler nasjonalpark kan du oppleve et storslagent kystlandskap, uten større inngrep. Ytre Hvaler nasjonalpark omfatter ca. 354 km2 av kystlandskapet og havbunnen i Hvaler og Fredrikstad kommuner.

Skjærgården på Hvaler og i Fredrikstad danner store sammenhengende områder med rikt artsmangfold både på land og under vann. Det meste av nasjonalparken er hav- og sjøbunn.

Med bløtbunn, rike tareskoger og koraller innehar nasjonalparken et komplett økosystem under vann. På land møtes du av landskap som går fra blankskurte svaberg til vindpåvirket kystskog. Dette er også attraktive områder for kystnært friluftsliv. Mange har dette området som sommerparadis, men det gir deg mulighet for gode naturopplevelser hele året. Nasjonalparken grenser til Kosterhavets nationalpark på svensk side.

Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark ligger på Skjærhalden. På Besøkssenteret kan du lære om naturen i nasjonalparken. Her finner du utstilling med tekst og bilder, eksempler på forekomster fra naturen i nasjonalparken og bildeframvisning på skjerm. I Lilleputtsenteret i havnen finnes det også et utendørs akvarium som gir et lite innblikk i livet under havoverflaten.

I Ytre Hvaler nasjonalpark er det mange muligheter for et aktivt friluftsliv og opplevelse av et variert plante- og dyreliv. Området innbyr til kystvandring med bading fra blankskurte svaberg, eller en høsttur med vind i håret og kraftig sjøsprøyt.

Ønsker du å overnatte kan du slå opp teltet ditt på Storesand eller leie deg inn på en kystledhytte.

Med båt har du mange øyer å velge mellom. Kajakkpadling er populært, og en glimrende måte å utforske nasjonalparken på. Nasjonalparken er også godt egnet for dykking.

Det er flere kyststier i nasjonalparken, på Kirkøy, Asmaløy og Vesterøy. Disse er merket med kyststi-skilt og blå maling. Hvis du ikke er lokalkjent, men har lyst til å utforske mer av nasjonalparken, er kyststien det perfekte utgangspunkt.

Ved å bruke de etablerte stiene i nasjonalparken bidrar du også til å skåne naturen for slitasje og forstyrrelser.

Husk alltid at i en nasjonalpark er du naturens gjest!


Den aller største delen av nasjonalparken er under havoverflaten. Her går det fra dyp på 470 m til grunne partier med skjær som stikker opp over havoverflata.

Nasjonalparken har et svært rikt fugleliv. Holmer, kiler, våtmarker og strandenger er områder der sjøfugl hekker, raster og overvintrer.

Nasjonalparken har også svært mange ulike sommerfuglarter, deriblant 48 såkalte rødlista arter. Sjøområdet mellom Heia og Torbjørnskjær er et viktig yngleområde for steinkobbe.

Ved Tisler finner vi Europas største innaskjærs korallrev som er 1200 m langt. Korallrevene er leveområder for veldig mange arter. Korallrevene og resten av den marine faunaen gjør området unikt ikke bare i Skagerrak, men også i europeisk sammenheng.

Nasjonalparken har mange sjeldne planter, som honningblomst og gul hornvalmue.

Kystkulturen og tidligere bruk har satt sitt preg på nasjonalparken. Dateringen på Hvalertuftene er usikkert, og varierer fra yngre bronsealder til slutten av 1500-tallet. Man tror de har vært brukt til bolig deler av året, i forbindelse med jakt, fangst og fiske ved sjøen. Akerøya fort var i bruk fra 1682 til 1807. Fortet er i dag delvis restaurert. Torbjørnskjær og Homlungen fyr er begge en del av Kystverkets fyrfredninger. Kuvauen var viktig for fiskere og loser i lange tider. Sjøbuene der vitner om Hvalers lange fiskerihistorie. I dag er reketråling det viktigste fisket.

Kilde: Visit Fredrikstad & Hvaler

0

Ytre Hvaler Nasjonalpark

Sider du nylig har besøkt