Skip to main content

Gode råd til NTW-deltakeren

For å dra mest mulig nytte av NTW, bør du planlegge deltakelsen din nøye. Her gir vi deg noen råd og tips over hva som er viktig å huske på.

Hva bør du gjøre i forkant av NTW?

1. Produktmanualen – vær konkret og selgende:

Tenk gjennom det du skriver i produktmanualen (Product Manual) ved påmeldingen. Dette er det fremste salgsverktøyet ditt, som kjøperne vil studere grundig før de velger hvem de vil ha avtale med. Du kan endre informasjonen en egen nettside du får tilsendt tilgang til etter registrert påmelding.

Hva ønsker kjøperne å vite?

  • Er dette et produkt som passer mine kunder? (Target group)
  • Hva er unikt for ditt produkt? (USP – unique selling points)
  • Hva gjør din bedrift unik i forhold til andre, lignende produkter/konkurrenter?

2. Kjenn din kundegruppe

Hvem ønsker du å selge til og hvem er din målgruppe?

  • Jobber du rettet mot ferie og fritidssegmentet eller seminarer og incentives? 
  • Har du et produkt som tiltrekker mest aktive turister eller mer kulturelt interesserte?
  • Er du kun interessert i for eks. Europa eller ønsker du også å prøve ut et nytt marked?

3. Bruk kjøperinformasjonen og markedsmanualen

Les godt gjennom kjøperinformasjonen og vurder om hvordan ditt produkt kan passer inn i de ulike profilene. Dersom du vet hvilke markeder som er mest interessant for deg, kan du velge aktuelle kjøpere på bakgrunn av dette.

4. Lag en liste

Lag en oversikt over alle kjøperne du ønsker å treffe under NTW. Velg de som som er viktigst for deg og send inn dine avtaleønsker. Skriv deretter en e-post til alle du ønsker å treffe og selg inn produktet ditt på en kortfattet måte, og be om å få en avtale. Om kjøperen ikke har sendt inn sine avtaleønsker ennå, kan det hende de ber om et forhåndsbooket møte med deg, eller at de vil avtale et møte med deg under arrangementet.

5. Studer avtaleskjemaet nøye

Kanskje du har fått avtale med en operatører som du ikke har bedt om. Da er det lurt å studere profilen deres for å finne ut hvordan ditt produkt kan være egnet for operatørens kunder. 

Har du ledig kapasitet og ikke fått tildelt avtale med alle du ba om? Da kan du be om nye møter direkte med kjøperen av interesse via en egen nettside som du får tilgang til. Gi dem en god grunn til å booke møte med deg og være selgende i forespørselen du sender! 

Hva bør du gjøre under NTW?

Forbered deg til noen intense dager!

Bruk ressursene rundt deg: Representantene fra utekontorene er der for å bistå deg. Ønsker du å komme i kontakt med en operatør fra et bestemt marked kan du spørre våre representanter som kan sette deg i kontakt med rett person.

Bruk avtaletiden riktig: Du har 15 minutter på å selge produktet ditt. Bruk tiden fornuftig! Vær sikker på at du treffer kjøperens forventninger og at du kan svare på spørsmål.