Skip to main content

Green Travel - gresstusten for destinasjoner

Destinasjonsselskapet ditt kan bruke gresstusten på nettsiden til å fremheve de miljømerkede bedriftene og gjøre det enklere å velge grønt.

Gresstust

Det er viktig å understreke at dette ikke er en egen merkevare eller sertifisering som konkurrerer med de seks miljømerkingene og sertifiseringene vi synliggjør.

Gresstusten skal gjøre det enklere for de som ikke er kjent med de forskjellige sertifiseringsordningene.

Kontakt oss om du ønsker tilgang på Green Travel/gresstust dersom din destinasjon ønsker å synliggjøre de miljøsertifiserte reiselivsbedriftene.