Skip to main content

9 av 10 reiselivseksperter tror på en god eller bedre vintersesong

Norges turistbarometer vinter 2019

Last ned rapport

Innovasjon Norges prognoser er klare; optimismen fortsetter inn i 2019. Det viser Norges Turistbarometer, som betår av svar gitt av et ekspertpanel sammensatt av norsk reiselivsnæring og utenlandske aktører som selger Norge.

Ekspertpanelet er optimistisk ved inngangen til årets vintersesong.

I undersøkelsen ble de bedt om å vurdere årets vintersesong, opp mot vintersesongen 2018. Hele 89 prosent tror årets vinter blir bedre eller lik som i fjor. Det er gode tall, sett i lys av økning på seks prosent flere utenlandske gjestedøgn i fjor vinter.

41 prosent av deltagerne tror årets vinter blir bedre enn i fjor, og 49 prosent tror den blir lik. Kun 11 prosent venter nedgang. Det er optimisme fra de aller fleste markeder som deltok i undersøkelsen. Både blant store skimarkeder, men også fra mindre volummarkeder, som primært kommer til Norge for å oppleve nordlyset.

Avhenger av gode snøforhold

Selv med en god vekst til Nord-Norge de siste årene er skituristene den største gruppen, men mye avhenger av snøforholdene. Er det gode snøforhold, er tiden ofte kort mellom beslutningen tas til man er i Norge. Det at påsken er sen i 2019 kan føre til at færre oppsøker fjellet og at skidestinasjoner går glipp av viktig trafikk på tampen av sesongen.

Det mest utslagsgivende for vintersesongen er gode snøforhold og at dansker og svensker kommer. Derfor er det verdt å merke seg at 78 prosent av de danske respondentene venter en vekst i vinter.  Fra de svenske respondenten venter 27 prosent en økning i vinter, mens resten venter det samme volum som i fjor.

Vekst til Nord-Norge

Nordlysturismen har gjort det norske vinterproduktet mer robust gjennom å tiltrekke seg turister fra andre markeder og målgrupper enn det tradisjonelle skisegmentet.

Nord-Norge har vinterstid hatt en sterk økning i gjestedøgn fra USA, Asia og Sør-Europa, men også briter og tyskere tiltrekkes av nordlyset, Hurtigruten og arktiske vinteropplevelser. Det er god optimisme fra USA og Sør-Europa. Det er noe mindre optimisme blant de britiske respondentene, og mye tyder på at nedgangen vi har hatt de siste årene fortsetter inn i 2019.

Norges Turistbarometer: Vinter 2018